Commenting on the Draft Energy Policy of the Slovak RepublicPripomienkové konanie k Návrhu Energetickej politiky Slovenskej republiky

Pavel Šimon
13. 12. 2013The portal legislation has been added "The energy policy of the Slovak Republic": https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6804. So who has a taste for this longer reading and find something worth comment - Come te me. Commenting ending 26 11 will be good if you send me comments at least two days in advance.Na portáli právných predpisov pribudol "Návrh Energetickej politiky Slovenskej republiky": https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=6804. Takže kto má chuť na toto dlhšie čítanie a nájde niečo čo sa oplatí pripomienkovať - ozvi te sa mi. Pripomienkovanie končí 26. 11. tak bude dobré ak mi pošlete pripomienky aspoň dva dni predom.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek