Prehľadná databáza pre záujemcov o pripájanie fotovoltiky je na webe PV Grid

Ivana Kukanová
29. 06. 2017PV GRID je projekt financovaný Európskou komisiou prostredníctvom programu Inteligentná energia pre Európu. Program prebiehal od mája 2012 do októbra 2014 a jeho cieľom bolo prispieť k prekonaniu byrokratických bariér, ktoré bránili rozsiahlej integrácii fotovoltickej (PV) energie do distribučných systémov (DS) v celej Európe. To možno dosiahnuť analýzou prekážok, riešením a formulovaním regulačných a normatívnych odporúčaní. Dokonca aj po úspechu projektu PV LEGAL a napriek tomu, že mnohé krajiny už implementovali stratégie na rozvoj trhu s fotovoltikou a vytvorili politické prostredie podporujúce fotovoltiku, je stále potrebné zmierniť administratívne požiadavky a postupy potrebné na inštaláciu, pripojenie k sieti a prevádzku fotovoltického systému v celej Európe. To je práve jeden z hlavných cieľov projektu PV GRID - identifikovať tieto prekážky, či aktualizovať a udržiavať databázu vytvorenú pre projekt PV LEGAL. Dôležité je samozrejme aj prekážky odstraňovať a to pre každú zo 16 krajín EÚ, ktoré sa projektu PV GRID zúčastňujú. Aj SAPI bolo súčasťou tohto projektu. Tento rok sme opäť aktualizovali informácie o pripojovacom procese na Slovensku pre rôzne typy inštalácie. Jednoducho si to každý záujemca vie pozrieť na stránke http://www.pvgrid.eu/home.html v slovenskom jazyku. Výborné na tejto databáze je, že sú uvedené aj doby trvania jednotlivých krokov. Podobne si tieto procesy vie záujemca pozrieť aj pre ostatné členské krajiny, ktoré sa tohto projektu zúčastnili.  Je to výborná pomôcka pre všetkých, ktorí chcú fotovoltiku využívať a chcú mať podrobný prehľad o celom procese. Navyše, všetky tieto informácie sú pravidelne aktualizované. Horšia správa je, že sa na celom pripojovacom procese na Slovensku veľa nezmenilo. Napriek tomu nám však patrí na druhá priečka v rámci Európy.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek