Prednáška o novom zákone o odpadoch na SOLARIS NITRA 2016

Veronika Galeková
23. 03. 2016Vážení priaznivci fotovoltiky,
od januára tohto roku začal platiť nový zákon o odpadoch.
Dlhodobo sme vedeli, že aj náš sektor bude musieť v budúcnosti vhodným spôsobom riešiť likvidáciu nefunkčných panelov, či celej elektrárne.
Práve tento zákon konečne začína túto problematiku riešiť.
V dohľadnom čase očakávame prípravu vyhlášky, ktorá bude už riešiť podrobnosti a hlavne výšku poplatkov za recykláciu a zber panelov a iných vecí súvisiacich s fotovoltikou.
Je isté, že tieto povinnosti sa nás budú dotýkať - jednak tzv historický poplatok - za elektrárne, ktoré sú už spustené v SR.
Ale čo je dôležitejšie - na všetky nové panely, ktoré budete inštalovať napr aj vrámci programu Zelená domácnostiam - a ktoré doveziete napr. už aj zo susedných Čiech.
Túto problematiku budeme sledovať a samozrejme, budeme robiť všetko pre to, aby bola recyklačná schéma vrátane poplatkov nastavená spravodlivo a nediskriminačne.
Prvýkrát Vás o tom budeme informovať práve na avizovanom podujatí Solaris v Nitre.
V dňoch 15.4 a 16.4 vystúpi vrámci nášho odborného programu odborníčka na túto problematiku, pani Elena Bodíková.
Bude sa venovať problematike výrobcov a dovozcovov fotovoltaických článkov, ktorí sú v zmysle európskej legislatívy považovaní za výrobcov elektrozariadení a majú povinnosti súvisiace so zabezpečením nakladania s fotovoltaickými článkami, ktoré sa stali alebo v budúcnosti stanú odpadom. Okrem iných majú registračnú povinnosť, bez splnenia ktorej nesmú fotovoltaické články dodávať na trh v Slovenskej republike.
Srdečne Vás na túto prednášku pozývame - ako samozrejme aj na celú výstavu Solaris, na ktorú máte v prípade záujmu vystavovateľskú zľavu ako členovia SAPI vo výške 8%.
V prípade záujmu nás kontaktujte!
Dovidenia v Nitre!

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek