Pozvánka na prvý z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“

Ivana Kukanová
22. 11. 201713.11.2017

Prvý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS)

Východoslovenská investičná agentúra (VIA), Košický samosprávny kraj (KSK) a Prešovský samosprávny kraj (PSK) si Vás dovoľujú pozvať na v poradí prvý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý sa bude konať 30.11.2017 v Prešove a 1.12. v Košiciach.
Seminár bude zameraný na všeobecné informácie o príprave a tvorbe koncepcie Smart City (SC) a Smart Region (SR). Samotná príprava konceptu SC a SR je najdôležitejšou a zároveň najkomplikovanejšou úlohou každej samosprávy, ktorá sa rozhodne realizovať projekty v tejto oblasti. Seminár odprezentuje aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré úspešne realizovali tvorbu koncepcie SC a SR v predchádzajúcich rokoch. Podrobný program seminára nájdete tu a prihlásiť na môžete tu. Tešíme sa na Vašu účasť.  
POZVÁNKA
si Vás dovoľujú pozvať na prvý z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“,
ktorý sa uskutoční
30.11.2017 v Prešove o 9:00 hod. (Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Aula č. 203, 17. novembra 15, 080 01 Prešov)
a
1.12.2017 v Košiciach o 9:00 hod. (Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica, Veľká konferenčná miestnosť, Boženy Němcovej 7, 040 01 Košice)
Témy 1.seminára:
Smart City - strategické riadenie miest a regiónu a ich rozvoj s využitímmoderných technológií
Ako byť úspešný pri príprave koncepcie Smart City a Smart Region
SMART REGION VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Podujatie je organizované pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti. Samotná príprava konceptu SC a SR je najdôležitejšou a zároveň najkomplikovanejšou úlohou každej samosprávy, ktorá sa rozhodne realizovať projekty v tejto oblasti .Seminár predstaví aj konkrétne príklady z miest a regiónov, ktoré úspešne realizovali tvorbu koncepcie SC a SR v predchádzajúcich rokoch.
  PRIHLÁSIŤ SA NA SEMINÁR

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek