Pozvánka na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie 2018 s účasťou SAPI

Ivana Kukanová
24. 04. 2018Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia Vás pozýva na konferenciu Obnoviteľné zdroje energie, tento krát na tému „Nízkoteplotné systémy zásobovania teplom“. Problematika nízkoteplotných systémov je v súčasnosti mimoriadne aktuálna tak pri vykurovaní budov, resp. ich chladení, rovnako aj pri príprave teplej vody, ohreve bazénov a v neposlednom rade tiež pre poľnohospodárske účely. Konferencia sa uskutoční 16. - 17. 5. 2018, hotel ATRIUM, Nový Smokovec a predpokladá sa 5 mono-tematických sekcií, zameraných na jednotlivé druhy OZE (slnečná energia, geotermálna, energia, energia prostredia, biomasa), ale aj ich praktické využitie pre aplikácie v nízkoteplotných systémoch zásobovania teplom. Prihlásiť sa môžete vyplnením záväznej prihlášky - najneskôr do 11.5.2018 - a jej zaslaním na e-mail: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu: SSTP, Koceľova 15, 815 94 Bratislava. Bližšie informácie o konferencii spolu s programom nájdete tu. Za SAPI bude mať prednášku p. Galeková, srdečne Vás pozývame.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek