Pozvánka na druhý z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“

Ivana Kukanová
06. 12. 2017MOBILITA A ELEKTROMOBILITA V poradí druhý z cyklu seminárov, na tému Smart región východné Slovensko (SRVS), ktorý organizuje Východoslovenská investičná agentúra (VIA) v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom (KSK) a Prešovským samosprávnym krajom (PSK), bude zameraný na informácie o moderných spôsoboch mobility a elektromobility v mestách a regióne, využívanie najnovších technológií v štruktúre dopravy v meste budúcnosti. Pojem mobilita znamená nie len prepravu osôb a tovaru, ale obsahuje aj využitie prepravných prostriedkov a infraštruktúry, ktorá zahŕňa od informačných technológií, moderných služieb, organizácie, riadenia dopravy, až po parkové systémy, platobné terminály a automatické systémy riadenia. Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností, ktoré ponúkajú moderné systémy riadenia a komunikácie v doprave, ale aj ich praktické využitie v konkrétnych realizovaných projektoch.
POZVÁNKA
si Vás dovoľujú pozvať na druhý z cyklu seminárov „Smart región východné Slovensko“,
ktorý sa uskutoční
15.12.2017 v Košiciach o 8:30 hod.
(Hotel Yasmin, Miestnosť Yasmin I, 1. poschodie, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice)
MOBILITA A ELEKTROMOBILITA Témy:
Súčasnosť a budúcnosť mobility v mestách a regióne
 
Komplexné dopravné riešenia v mestách – príklad z praxe
  SMART REGION VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Podujatie je organizované pre vedenie a odborných pracovníkov samospráv jednotlivých krajov, miest a obcí, pre vedecko–výskumné a vzdelávacie inštitúcie a podnikateľské subjekty, pôsobiace v danej oblasti. Seminár bude prezentovať nie len teoretickú časť možností, ktoré ponúkajú moderné systémy riadenia a komunikácie v doprave, ale aj ich praktické využitie v konkrétnych realizovaných projektoch.
PRIHLÁSIŤ SA NA SEMINÁR

Bližšie informácie na

www.agenturavia.sk

mediálny partner

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek