Povinnosti v mesiaci január

Pavel Šimon
05. 01. 2015Vážení výrobcovia elektriny z OZE a KVET, kedže mesiac január je v normálnom roku oddychový, tak povinnosti má len FVE/Z do 10 kW okrem Malého zdroja ako nepodnikanie. Tí musia odovzdať organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (www.OKTE.sk) súhrnné údaje v MWh za predchádzajúci rok osobitne za každé zariadenie na výrobu elektriny do piateho pracovného dňa v mesiaci január nasledujúceho roka podľa odseku 1 písm. a) a b). – vyhláška 24/2013 § 12 ods (5). Sú to FVE/Z do 10 kW s normálnou podporou doplatkom. Ich obrat je veľmi malý (cca. 10 MWh ročnej produkcie). Aj preto sme sa túto povinnosť rozhodli zverejniť verejne všetkým, nie len našim členom. Ostatné mesiace budú zasielané členom a zobrazené tu: www.sapi.sk/kalendar-povinnosti-pri-fve/ (prístupné po prihlásení).   P.S.: Výrobca elektriny kombinovanou výrobou má v januári tiež špecifické povinnosti.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek