Podpora OZE v praxi končí na úrovni distribučných spoločností

SAPI
14. 11. 2019TLAČOVÁ SPRÁVA

11. november 2019


https://www.teraz.sk/ekonomika/podpora-oze-v-praxi-konci-na-urovni-d/429401-clanok.html

 

Nie je žiadnou novinkou, že Slovenská republika neplní sľuby, ktoré dala Európskej únii v oblasti energetiky. Momentálne máme len niečo vyše roka na získanie 14% podielu OZE na spotrebe elektrickej energie. Súčasný podiel zastal na 11,5 % a to ani nejdeme hovoriť o tom, že na túto hodnotu v roku 2017 klesol. Vláda SR, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), SIEA, ÚRSO a všetci zainteresovaní o tomto záväzku voči energetickej únii vedeli a aj tak dovolili, aby na Slovensku pretrvával 6 rokov tzv. stopstav, ktorý znemožňoval pripájanie nových zdrojov.

 

V januári 2019 MH SR stopstav čiastočne odblokovalo novelou Zákona o podpore OZE. Zákon zaviedol inštitút Lokálneho zdroja a aukcie, o ktorých nikto za celý rok poriadne nepočul. Záujemcovia o Lokálny zdroj ostali tiež pomerne rýchlo sklamaní, keďže ministerstvo vyčlenilo kapacitu, ktorá sa extrémne rýchlo minula. Pri takom záujme odborníci očakávali, že ministerstvo vyčlení pre rok 2020 viac kapacity. Zvlášť v nepríjemnej situácii, kedy máme ešte dlhú cestu k 14% podielu OZE na domácej spotrebe. Opak je však pravdou a vyčlenená kapacita klesla z 31 MW na slabých 19 MW.

 

Neoprávnené dodávky alebo ignorovanie legislatívy?

Najnovšie výrobcov z OZE zaskočili podmienky pripojenia nových lokálnych zdrojov. Distribučné spoločnosti žiadajú potvrdenie o zodpovednosti za prevzatie odchýlky a uzatvorenie zmluvy na platbu G-komponentu, ktorou dokonca podmieňujú výmenu elektromeru a spustenie do prevádzky. 

 

Uzatváranie takýchto zmlúv je podľa názoru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v rozpore so zákonom a navyše aj komplikuje a spomaľuje celý proces pripájania. Pre výrobcov elektriny v lokálnom zdroji, ktorí nie sú dodávateľmi elektriny, totiž platí ustanovenie §4b ods. 12 zákona OZE a KVET, podľa ktorého sa prípadné využitie distribučnej sústavy v rozsahu najviac 10 % nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy“. Títo výrobcovia teda zo zákona nemajú právo elektrinu do siete dodávať, čím nie je splnená zákonná podmienka na uzatvorenie zmluvy o prístupe. Výrobcovia totiž ani len nemajú prístup do sústavy, keďže prístupom do sústavy je právo dodávať elektrinu do sústavy.

 

„Naše obavy sa potvrdili. Už pri tvorbe zákona sme trvali na tom, aby bolo znížené administratívne zaťaženie a ďalšie ochranné mechanizmy Lokálneho zdroja zakotvené priamo v zákone,“ konštatuje Ján Karaba, spoluautor konceptu Lokálneho zdroja a riaditeľ SAPI. „Miesto toho tu teraz máme navlas rovnaký a administratívne náročný proces pripájania, ako pri ostatných veľkých zdrojoch a najnovšie sme zistili, že Lokálny zdroj podlieha aj nesystémovej platbe G-komponentu a to napriek tomu, že distribučnú sústavu majitelia Lokálnych zdrojov ani nemôžu využívať,“ dodáva Ján Karaba.

 

SAPI poslalo listy distribučným spoločnostiam

SAPI už poslalo všetkým trom distribučným spoločnostiam listy, v ktorých žiada o nápravu procesu pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a to tak, aby od výrobcov elektriny v Lokálnom zdroji, ktorí nerealizujú dodávku elektriny do sústavy, nebolo vyžadované predloženie Vyhlásenia o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ani Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy. SAPI sa v listoch zároveň ohradilo proti praktikám, ktoré majú podmieňovať výmenu určeného meradla a vykonanie funkčných skúšok zdroja práve podpisom týchto dvoch dokumentov, ktoré sú navyše v rozpore so zákonom.

 

Na list už zareagovala ZSD, podľa ktorej môže Lokálny zdroj za určitých podmienok dodávať energiu do distribučnej sústavy, čím sa stáva účastníkom trhu s elektrinou, rovnako ako ostatní výrobcovia, a za týchto okolností potrebuje na dodávanie do sústavy danú zmluvu. „Z nášho práva, ktoré, ako výrobcovia elektriny pre vlastnú spotrebu, môžeme, ale predovšetkým nemusíme využiť, vytvorili distribučné spoločnosti našu povinnosť. Investori, ktorí chcú iba ušetriť na spotrebe energie, sú takto nútení uzatvárať zmluvy na niečo, čo nechcú a ani nemôžu využívať. Tento rozpor so zákonom nie je len náš odborný názor, máme na to aj právnu analýzu,“ uzatvára Ján Karaba.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk


Komentáre

Súvisiace

Ministerstvo hospodárstva nestihlo ďalší termín

Celosvetový trend zachytený v predchádzajúcej správe je pozitívny, návrat do slovenských reálií nás však trošku schladí. Rezort hospodárstva totiž nestihol poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu.

05. 04. 2023VIAC

 

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek