Podpora OZE v praxi končí na úrovni distribučných spoločností

SAPI
14. 11. 2019TLAČOVÁ SPRÁVA

11. november 2019


https://www.teraz.sk/ekonomika/podpora-oze-v-praxi-konci-na-urovni-d/429401-clanok.html

 

Nie je žiadnou novinkou, že Slovenská republika neplní sľuby, ktoré dala Európskej únii v oblasti energetiky. Momentálne máme len niečo vyše roka na získanie 14% podielu OZE na spotrebe elektrickej energie. Súčasný podiel zastal na 11,5 % a to ani nejdeme hovoriť o tom, že na túto hodnotu v roku 2017 klesol. Vláda SR, Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR), SIEA, ÚRSO a všetci zainteresovaní o tomto záväzku voči energetickej únii vedeli a aj tak dovolili, aby na Slovensku pretrvával 6 rokov tzv. stopstav, ktorý znemožňoval pripájanie nových zdrojov.

 

V januári 2019 MH SR stopstav čiastočne odblokovalo novelou Zákona o podpore OZE. Zákon zaviedol inštitút Lokálneho zdroja a aukcie, o ktorých nikto za celý rok poriadne nepočul. Záujemcovia o Lokálny zdroj ostali tiež pomerne rýchlo sklamaní, keďže ministerstvo vyčlenilo kapacitu, ktorá sa extrémne rýchlo minula. Pri takom záujme odborníci očakávali, že ministerstvo vyčlení pre rok 2020 viac kapacity. Zvlášť v nepríjemnej situácii, kedy máme ešte dlhú cestu k 14% podielu OZE na domácej spotrebe. Opak je však pravdou a vyčlenená kapacita klesla z 31 MW na slabých 19 MW.

 

Neoprávnené dodávky alebo ignorovanie legislatívy?

Najnovšie výrobcov z OZE zaskočili podmienky pripojenia nových lokálnych zdrojov. Distribučné spoločnosti žiadajú potvrdenie o zodpovednosti za prevzatie odchýlky a uzatvorenie zmluvy na platbu G-komponentu, ktorou dokonca podmieňujú výmenu elektromeru a spustenie do prevádzky. 

 

Uzatváranie takýchto zmlúv je podľa názoru Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v rozpore so zákonom a navyše aj komplikuje a spomaľuje celý proces pripájania. Pre výrobcov elektriny v lokálnom zdroji, ktorí nie sú dodávateľmi elektriny, totiž platí ustanovenie §4b ods. 12 zákona OZE a KVET, podľa ktorého sa prípadné využitie distribučnej sústavy v rozsahu najviac 10 % nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy“. Títo výrobcovia teda zo zákona nemajú právo elektrinu do siete dodávať, čím nie je splnená zákonná podmienka na uzatvorenie zmluvy o prístupe. Výrobcovia totiž ani len nemajú prístup do sústavy, keďže prístupom do sústavy je právo dodávať elektrinu do sústavy.

 

„Naše obavy sa potvrdili. Už pri tvorbe zákona sme trvali na tom, aby bolo znížené administratívne zaťaženie a ďalšie ochranné mechanizmy Lokálneho zdroja zakotvené priamo v zákone,“ konštatuje Ján Karaba, spoluautor konceptu Lokálneho zdroja a riaditeľ SAPI. „Miesto toho tu teraz máme navlas rovnaký a administratívne náročný proces pripájania, ako pri ostatných veľkých zdrojoch a najnovšie sme zistili, že Lokálny zdroj podlieha aj nesystémovej platbe G-komponentu a to napriek tomu, že distribučnú sústavu majitelia Lokálnych zdrojov ani nemôžu využívať,“ dodáva Ján Karaba.

 

SAPI poslalo listy distribučným spoločnostiam

SAPI už poslalo všetkým trom distribučným spoločnostiam listy, v ktorých žiada o nápravu procesu pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy a to tak, aby od výrobcov elektriny v Lokálnom zdroji, ktorí nerealizujú dodávku elektriny do sústavy, nebolo vyžadované predloženie Vyhlásenia o prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ani Zmluva o prístupe do distribučnej sústavy. SAPI sa v listoch zároveň ohradilo proti praktikám, ktoré majú podmieňovať výmenu určeného meradla a vykonanie funkčných skúšok zdroja práve podpisom týchto dvoch dokumentov, ktoré sú navyše v rozpore so zákonom.

 

Na list už zareagovala ZSD, podľa ktorej môže Lokálny zdroj za určitých podmienok dodávať energiu do distribučnej sústavy, čím sa stáva účastníkom trhu s elektrinou, rovnako ako ostatní výrobcovia, a za týchto okolností potrebuje na dodávanie do sústavy danú zmluvu. „Z nášho práva, ktoré, ako výrobcovia elektriny pre vlastnú spotrebu, môžeme, ale predovšetkým nemusíme využiť, vytvorili distribučné spoločnosti našu povinnosť. Investori, ktorí chcú iba ušetriť na spotrebe energie, sú takto nútení uzatvárať zmluvy na niečo, čo nechcú a ani nemôžu využívať. Tento rozpor so zákonom nie je len náš odborný názor, máme na to aj právnu analýzu,“ uzatvára Ján Karaba.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk


Komentáre

Súvisiace

Nové OZE môžu paradoxne naraziť na postoj MŽP

Štátny tajomník MH SR podporil veternú energiu tvrdením, že výstavba veterných elektrární sa na Slovensku oplatí. Zároveň potvrdil, že záujem už prejavujú aj samosprávy, o ktorých sme hovorili, že budú kľúčovým prvkom pri plánovaní a realizácii nových projektov.

09. 11. 2021VIAC

 

SAPI: Zníženie G-komponentu nezaplatia spotrebitelia

Dnes (29. september 2021) skončilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) k novele Zákona o podpore OZE. Novela prináša viacero komplexných zmien, spomedzi ktorých patrí medzi najkľúčovejšie problematika G-komponentu. Poplatok za prístup do distribučnej sústavy spôsobuje už roky obrovské problémy v slovenskej energetike.

29. 09. 2021VIAC

 

SAPI: Povinné predĺženie podpory spôsobí v elektroenergetike ďalšie komplikácie

V piatok schválil parlament povinnú prolongáciu podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Výrobcovia budú schválenou novelou zákona o podpore OZE donútení pristúpiť na predĺženie podpory OZE o 5 rokov, pri alikvotnom znížení výšky podpory. Ide o ÚRSO-m avizovanú schému repoweringu, ktorý nakoniec repoweringom ani nebude.

06. 07. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek