Podnikateľská misia do Srbskej republiky

Pavel Šimon
10. 11. 2015Ministerstvo hospodárstva SR nás požiadalo o zverejnenie oznamu o podnikateľskej misie do Srbskej republiky. Keďže predmetom rokovania je aj energetika nemáme problém oznam zverejniť, hádam dakomu pomôže. Vážení páni a vážené dámy, dňa 11. decembra 2015 sa v rámci podnikateľskej misie do Srbskej republiky uskutočnia v Belehrade rokovania slovenských a srbských podnikateľských subjektov. Rokovania sú súčasťou 7. zasadnutia Zmiešanej komisie medzi Slovenskou republikou a Srbskou republikou pre hospodársku spoluprácu v dňoch 10. – 11. decembra 2015 v Belehrade.   Podnikateľská misia a B2B rokovania budú sektorovo zamerané na:   Hlavným organizátorom podnikateľskej misie a B2B rokovaní je Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu v spolupráci s ústredím Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Hlavným koordinátorom je Ing. Jozef Máder, č. t. 02/58 260 254, mobil: 0910/828 328, e-mail: Jozef.Mader@sario.sk, ktorému je potrebné zaslať vyplnený dotazník v prílohe: Registrácia_form_PF_Srbsko. V prípade, že má slovenská firma špeciálnu požiadavku na stretnutie s partnerskou srbskou firmou, je nevyhnutné túto skutočnosť uviesť v dotazníku, vrátane kontaktov.  Za srbskú stranu bude zabezpečovať  partnerské srbské spoločnosti Hospodárska komora Srbska. Uzávierka prihlášok na podnikateľskú misiu a B2B je dňa 27. novembra 2015. Podrobnejšie informácie o mieste konania podnikateľskej misie Vám budú poskytnuté agentúrou SARIO. Tešíme sa na Vašu účasť !

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek