Podmienky čerpania podpory malých zdrojovConditions of EU funds for small sources

Pavel Šimon
27. 01. 2014V súvislosti s koncepciou malých zdrojov elektriny a novelou zákona 309/2009 sa rozvírilo po Slovensku množstvo informácií o ich podpore z EU fondov. Bolo povedané, že je na to 100 miliónov €. Ale ako každému záujemcovi hovoríme, zatiaľ sa nevie viac. O nedostatku informácií hovorí aj pravdepodobný správca týchto prostriedkov - Slovenská inovačná a energetická agentúra, viď ich správa:

"Podmienky podpory využívania malých obnoviteľných zdrojov energie budú známe v polovici roka 2014

Na podporu výroby energie z malých obnoviteľných zdrojov energie je vyčlenených 100 miliónov €. O prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie budú môcť domácnosti požiadať až po schválení a zverejnení podporného mechanizmu. Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci budú známe v polovici roka 2014.
Ako na svojej internetovej stánke informoval Úrad vlády SR, v súčasnosti, teda od začiatku roka 2014, ešte nie je možné podávať žiadosti o podporu a ani poskytnúť bližšie informácie o podmienkach podpory. Základný účel podpory je uvedený v Koncepcii rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, ktorú na návrh  podpredsedu vlády pre investície schválila vláda SR 3. júla 2013. Cieľom koncepcie je podporiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie najmä na pokrytie vlastnej spotreby domácností. Spôsob podpory zo štrukturálnych fondov pre malých výrobcov energie bude súčasťou návrhu Partnerskej dohody na roky 2014 – 2020, ktorá bude čoskoro predložená na rokovanie vlády SR a následne na schválenie Európskej komisii. Zámerom je zahrnúť možnosť podpory pre domácnosti, ktoré si inštalujú malý zdroj výroby energie, do Operačného programu Kvalita životného prostredia."
Originál: www.siea.sk Keď budeme vedieť viac, napíšeme na našej stránke. Text na Úrade vlády.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek