Petícia na podporu zelenej energie

Pavel Šimon
25. 06. 2015Na proteste pred Úradom vlády sme spustili aj petíciu na podporu zelenej energie. Obsah petície je tu: “Obnoviteľné zdroje energie (ďalej len OZE) sú obeťou rastúceho tlaku. Tento tlak sa pre mnohých výrobcov stáva neznesiteľný a  ohrozuje budúcnosť zelenej energie na Slovensku. Poslednou kvapkou je pochybné odňatie podpory viac ako 1100 výrobcom elektriny. Tento postup považujeme za protiprávny. V právnom štáte je neprípustné, aby komerčná distribučná spoločnosť odňala výrobcom elektriny podporu iba obyčajným listom, bez riadneho administratívneho rozhodnutia voči ktorému sa výrobca môže brániť, a ktoré je výsledkom spravodlivého konania. Nehovoriac o zjavnej neprimeranosti a likvidačnom charaktere sankcie. Práve obnoviteľné zdroje energie prispeli k zásadnému zníženiu trhovej ceny elektriny. Táto zmena sa však neprejavila na znížení koncovej ceny elektriny pre občanom Slovenskej republiky.”   TOUTO PETÍCOU ŽIADAME: Energia budúcnosti o.z., Robotnícka 9719, 03601 Martin;www.EnergiaBuducnostiOZ.sk Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy: Ing. Ladislav Slebodník trvale bytom Popradská 41, 821 06 Bratislava. Podpísaný petičný hárok prosíme doručte na adresu: Energia budúcnosti o.z., Robotnícka 9719, 03601 Martin Petičné hárky na stiahnutie, vytlačenie a podpisy sú k dispozícii tu: Peticia_OZE_EnergiaBuducnosriOZ. Podpísané petičné hárky môžte doručiť aj na našu adresu, my ich odovzdáme združeniu. Dajme vedieť našim politickým vodcom, že želania občanov sa rozchádzajú s ich vyjadreniami a smerovaním. V prípade informačných potrieb sme vám k dispozícii aj na info@sapi.sk.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek