Pavel ŠIMON s.r.o.

Veronika Galeková
04. 10. 2015Pavel ŠIMON s.r.o. Spoločnosť Pavel ŠIMON s.r.o. rieši tieto okruhy činností:
  • poradenstvo v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, v ich nasedení, návrhu efektívneho použitia a konzultácií o prínosu pre majiteľa,
  • poradenstvo a vybavenie pripojenia OZE do distribučnej siete a na ÚRSO,
  • výskum a vývoj OZE rôznych typov,
  • lektorská a prednášková činnosť v OZE - technická aj legislatívna.
www.Pavel-SIMON.com, www.EnergiaWeb.sk PavelSIMONsroLOGO

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek