Pätina slovenských domácností si nemôže dovoliť primerané teplo (Európsky týždeň udržateľnej energetiky, 4-8. júna 2018)

Ivana Kukanová
06. 06. 2018Tlačová správa Budovy pre budúcnosť https://www.bpb.sk/ VPLYV BUDOV NA ZDRAVIE A EKONOMIKU SA PODCEŇUJE Bratislava, 5.6.2018 – Pätina slovenských domácností si nemôže dovoliť primerané teplo, trpí nadmernou vlhkosťou či nedostatkom denného svetla. Budovy pritom vplývajú na zdravie a produktivitu spoločnosti oveľa viac, než si bežne uvedomujeme. Zaslúžia si preto aj oveľa väčšiu pozornosť vlády, ktorá sa však sústredí najmä na investície do diaľnic či železníc, tvrdí organizácia Budovy pre budúcnosť. Prieskumy z oblasti kvality bývania na Slovensku odkrývajú smutnú realitu. Podľa prieskumu Healthy Home Barometer 2017i pätina domácností trpí nevyhovujúcou kvalitou bývania a vyskytujú sa v nich 1,5 až 2,9 násobne častejšie zdravotné problémy. Rovnako približne pätina rodinných kúri tuhými palivami. Pritom Európska agentúra pre životné prostredieii potvrdila, že viac ako tri tisíc predčasných úmrtí ročne spôsobuje na Slovensku vykurovanie drevom a tým spôsobené znečistenie ovzdušia. „Budovy preukázateľne vplývajú na kvalitu života, zdravie a produktivitu ľudí a tým na prosperitu a ekonomickú výkonnosť celej spoločnosti. Súčasná kvalita budov na Slovensku je viac prekážkou ako základom rozvoja,“ tvrdí Peter Robl z Budov pre budúcnosť. „Bez zmeny verejných politík sa vplyv budov na spoločnosť v budúcnosti ešte prehĺbi. Klimatické zmeny, starnutie populácie a urbanizáciu Slovensko bude náročné zvládnuť bez kvalitných budov.“ Slovenské domácnosti pritom podľa Európskej komisieiii dávajú na energie spojené s bývaním najviac v EÚ – až 14,5 % svojich príjmov. Budovy spotrebúvajú približne 40 % všetkej energie a Slovensko pritom väčšinu energetických zdrojov dováža. Ceny energií budú v budúcnosti pravdepodobne podstatne vyššie. Napr. v období 2004 – 2014 vzrástli ceny zemného plynu, elektriny a tepla pre domácnosti o 83, 24%, resp. 60 % (podľa SAŽP a PMÚ SR). „Keďže do budov sa významne investuje raz za 30 až 40 rokov, kvalita súčasnej výstavby či obnovy budov rozhodne, či budú svojim užívateľom poskytovať bezpečné a zdravé prostredie za ekonomicky dostupných podmienok aj v nasledujúcich desaťročiach,“ tvrdí Peter Robl. „Rýchlejší prechod k naozaj kvalitným budovám je možné dosiahnuť iba za podpory verejných politík.“ Riešením sú energeticky hospodárne budovy napojené na čisté, najmä obnoviteľné zdroje energie. Pre zdravie je kľúčové kvalitné vnútorné prostredie, teda napríklad účinné vetranie, dostatok denného a kvalita umelého osvetlenia, akustická pohoda a tepelný komfort nielen v zime, ale aj v lete. Pre budovy je nevyhnutnosťou adaptácia na nové klimatické podmienky. Po technickej a ekonomickej stránke sú takéto budovy uskutočniteľné na Slovensku už dnes. Napriek tomu je vyhovujúcich budov medzi obnovenými a novými budovami zatiaľ len málo. Od 4-8. júna organizuje Európska komisia Európsky týždeň udržateľnej energie. Táto tlačová správa je súčasťou nezávislej série z dielne organizácií Priatelia Zeme–CEPA, Budovy pre budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE a Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Prezentuje rôzne aspekty prechodu na čisté energie od energetickej efektívnosti, cez obnoviteľné zdroje energie, práva energetických občanov/občianok až po financovanie transformácie. Kontakt: Peter Robl +421 903 585 639, robl@bpb.sk Kateřina Chajdiaková +421 905 565 951, chajdiakova@bpb.sk O Budovách pre budúcnosť: BPB sa aktívne podieľajú na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich členských združení viac ako 150 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti s celkovým ročným obratom viac ako 1,7 mld. eur a vyše 9 tisíc zamestnancami. iHealthy Home Barometer 2017: http://velcdn.azureedge.net/~/media/com/health/healthy-home-barometer/50750501%20barometer_2017.pdf iiAir quality in Europe — 2016 report: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016 iiiEnergy prices and costs in Europe: http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek