OZE na Slovensku svitá na lepšie časy

Ivana Kukanová
22. 01. 2018Európsky parlament zahlasoval za zmenu legislatívy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a potvrdil tak veľmi ambiciózne ciele EÚ v oblasti zelenej energie. Do roku 2030 by tak malo byť až 35% spotreby energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. Rovnako by sa mala zjednodušiť administratíva súvisiaca s výstavbou stredne veľkých fotovoltických projektov, pričom bude takýmto projektom stačiť len jedno povolenie, ktorého vydanie by malo prebehnúť do jedného roka. Pri malých fotovoltických projektoch by sa zas mali takmer úplne odstrániť bariéry výstavby a zostať len oznamovacia povinnosť voči distribučným spoločnostiam. V snahe zvýšiť bezpečnosť investícií tiež europarlament schválil zákaz zavádzania retroaktívnych obmedzení v podpore pre OZE, ktoré sa vyskytli vo viacerých krajinách EÚ, vrátane Slovenskej republiky.  Vstupu smernice o podpore využívania energie z OZE (ST15236) do platnosti ale budú ešte predchádzať trojstranné rokovania medzi Európskym parlamentom, Európskou komisiou a Radou EÚ, ktoré určia finálnu podobu smernice. Kompromis sa bude hľadať predovšetkým vo výške podielu energie vyrobenej z OZE. Návrhy Európskej komisie z novembra 2016 a Rady EÚ z decembra 2017 totiž počítali s nižším percentom. Vďaka silnej podpore naprieč politickým spektrom ale europarlament vstupuje do vyjednávaní, ktoré prebehnú v nasledujúcich mesiacoch, s veľmi silným mandátom. Viac o pripravovaných legislatívnych zmenách si môžete prečítať na nasledujúcich odkazoch: http://www.europarl.europa.eu/news/sk/press-room/20180112IPR91629/ekologickejsie-a-efektivnejsie-vyuzivanie-energie-ep-vytycil-ambiciozne-ciele http://energoklub.sk/sk/energoklub/novinky-z-energetiky/europoslanci-schvalili-ambicioznejsie-ciele-pre-uspory-energie-i-oze/ https://euractiv.sk/section/energetika/news/viac-obnovitelnych-zdrojov-menej-biopaliv-europoslanci-mieria-vysoko/ Článok na túto tému nájdete tu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek