Installers course registration openOtvorenie registrácie na školenie inštalatérov

Pavel Šimon
17. 12. 2013Dear installers, based on renewable law is necessary for installing small energy sources (§4a of 309/2009 writen in 382/2013 law) to have Installers certificate" issued by committee of Ministry of Economy. This certificate are issued after Installers course, which SAPI and Thermo|Solar Žiar prepared. Registration for this course and examination is possible there.Vážené inštalačné firmy/živnostníci z oblasti fotovoltiky a fototermiky,

v súvislosti s prichádzajúcim rokom 2014 a nástupom účinnosti novely zákona o OZE a KVET pod č. 382/2013 Z.z. vás chceme informovať o otvorení registrácie na školenie inštalatérov fotovoltiky a fototermiky (slnečných tepelných systémov).

SAPI ako jediné slovenské profesné združenie fotovoltikov v spolupráci s renomovanou slovenskou spoločnosťou Thermo|Solar Žiar - lídrom na trhu so solárnymi kolektormi, pripravila takéto školenie a je tesne pred uzavretím akreditácie.

Spojenie týchto dvoch subjektov Vám zaručí aktuálnosť informácií, dokonalé prepojenie teórie s praktickými skúsenosťami, informačnú podporu aj po skončení školenia a certifikát s celoslovenskou platnosťou v akreditovanom kurze. Prvých záujemcov budeme školiť už koncom januára 2014 v Žiari nad Hronom.

Pripomíname, že na inštaláciu fotovoltiky a fototermiky (a ostatných OZE) do 10 kW už od roku 2015 bude vyčlenená podpora z fondov EÚ, avšak dostanú ju len subjekty, ktorým takéto zariadenie nainštaluje certifikovaný inštalatér.

Využite možnosť vzdelávať sa u tých najlepších a získajte okrem certifikátu aj množstvo praktických skúseností od ľudí z praxe!
Formulár na prihlasovanie je tu.
V prípade otázok sa obráťte na nás alebo na zástupcu spoločnosti Thermo|Solar Žiar.
Kontakty: Pavel Šimon a Alfréd Gottas.

Školenie a záverečné preskúšanie komisiou Ministerstva hospodárstva SR je požadované zákonom o OZE a KVET č. 309/2009 v §13a Osvedčenie pre inštalatérov. Kde podľa odseku (1) "Osvedčenie pre inštalatérov je potvrdenie o preukázaní požadovaného vzdelania, uznaní odbornej praxe a úspešnom vykonaní skúšky."
Pre inštaláciu malých zdrojov energie §4a sa požaduje "osvedčenie pre inštalatérov" podľa §13a ako jeden z dokladov pri pripojení zariadenia do siete.
Táto podmienka (osvedčenie pre inštalatérov) je platná už od novely zákona o OZE v roku 2011, avšak doteraz nebola aplikovaná v praxi.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek