Organizačné zmeny vo vedení SAPI - poďakovannie za spoluprácu

Pavel Šimon
12. 01. 2016V novembri 2013 riaditeľka SAPI p. Veronika Galeková nastúpila na materskú "dovolenku". Tým sa stalo aktívne rozhodnutie Valného zhromaždenia, že počas jej starostlivosti o ďalšieho potomka budem jej pozíciu zastupovať ja (Pavel Šimon). Na konci minulého leta sa riaditeľka pomaly začala vnárať späť do pulzu našej asociácie a tento prirodzený proces jej návratu na jej funkciu zavŕši 1. 2. 2016. Tým, že sa vracia späť na svoju funkciu, sa končí aj moje dočasné poverenie a funkcia zástupkyne riaditeľky prirodzenie zaniká. Od 1. 2. 2016 je teda plnohodnotnou riaditeľkou SAPI p. Veronika Galeková. Kontakty na ňu samozrejme nájdete na správnych miestach nášho webu - pre snadné dostihnutie jej mail: Veronika.Galekova@sapi.sk. Želám Veronike pokojnejšie časy a najmä množstvo aktivít, ktoré povedú k rozvoju OZE.

Poďakovanie za spoluprácu

Týmto chcem všetkým členom, partnerom a sympatizantom SAPI poďakovať za spoluprácu v tomto období. Výrobcovia elektriny z OZE a KVET, ale aj SAPI a ostatní zainteresovaní, sme za toto obdobie prešli cez veľmi dynamické časy. Zorganizovali sme množstvo akcií a aktivít. Riešili sme G-komponent, Akciu 1508, pripravovali sa na spustenie podporného programu Zelená domácnostiam. Ešte na jeseň 2013 sme začali riešiť akreditáciu školenia inštalatérov, ktoré vyústilo 31. 12. 2013 v samotnú akreditáciu, Od januára 2014 sme zorganizovali 11 týchto školení, cez ktoré úspešne prešli stovky účastníkov, dnes Inštalatérov OZE s osvedčením MH SR. Bolo toho podstatne viac, ale nemá cenu to všetko vymenovať. Samozrejme sme našou činnosťou odpovedali aj na prichádzajúce hrozby - spomínaný G-komponent a stratu podpory (akcia 1508) - a okrem množstva protestov, stretnutí a aj článkov tu na webe, to vyústilo do dvoch poslaneckých podaní na Ústavný súd SR. Za vašu podporu a spoluprácu v tomto neľahkom období sa vám chcem veľmi pekne poďakovať a pevne verím, že Veronika nastupuje do obdobia, ktoré pre vás bude ľahšie. V marci máme voľby a všetci si pripomeňme čej strany je predseda úradu nominant, kto v tomto období viedol našu republiku a teda riadil energetiku, aj tú obnoviteľnú. A tak ako ste boli aktívny počas nami organizovaných akcií, prosím nielen neprestaňte, ale pridajte. Zavolajte na voľby všetkých okolo seba. Toto nebudú voľby, kde budú rozhodovať bežní voliči, ale voľby kde sa naplno prejaví tá časť, ktorá v roku 2012 zostala doma. Táto časť (neaktívnych) voličov môže pomôcť zmeniť Slovensko aby sa stalo krajinou, (aj) kde sú OZE považované za správnu budúcnosť. A nie do čoho si kedykoľvek môžu kopnúť. Kde, kedykoľvek nedodržiavaním nejasne napísaných zákonov, môžu načrieť pre "voľné" financie - vaše financie. Preto zavolajte, agitujte a aj zoberte na voľby tých, o ktorých viete, že neboli a ani sa nechystajú ísť. Nebudem vám hovoriť koho voliť - to je vaša slobodná vec. Len uvedomte čí sme prešli a koho je to "zásluha". Od 1. 2. 2016 som opäť radovým členom SAPI, ale ako mi včera na výkonom výbore SAPI, povedal jeden z jeho členov - už nikdy nebudem bežným členom. Ten aktivizmus, ktorý je SAPI vrodený ma poznačil a pre ďalej budem patriť k tým čo sa k veci vyjadrujú a majú postoj. Organizačný dodatok Táto zmena prináša aj to, že s ďalšími otázkami v pôsobnosti SAPI sa primárne obracajte na Veroniku Galekovú. Ja budem k zastihnutiu ako radový člen SAPI a súkromná osoba na mojom privátnom maily Pavel@Pavel-Simon.com. A číslo, ktoré počas tých viac ako dvoch rokov bolo hlavným telefonickým kontaktom na SAPI (0917 714 678) je moje osobné a teda k zastihnutiu SAPI telefónom použite nové - viď stránka kontaktov.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek