Odpoveď na prichádzajúce faktúry za prístup do DS od januára 2017

Ivana Kukanová
27. 02. 2017Vážení členovia, viacerí ste sa na nás po novom roku obrátili so žiadosťou ako postupovať v prípade, že Vám DS zaslala faktúru na uhradenie poplatku za prístup do DS (tzv G-komponent). Tí, ktorí sa na nás obrátili, nemajú uzavretú zmluvu o prístupe do DS. Preto uvádzam nižšie odpoveď, ktorú sme pre Vás pripravili spolu s odporúčaním, ktoré je v zmysle nálezu Ústavného súdu a plne ho rešpektuje tak vyhláška č. 260/2016 Z. z., ako aj ​v súčasnosti [] platná? vyhláška č. 18/2017 Z. z.. Považujem za mimoriadne dôležité znovu zdôrazniť, že hoci vás v súčasnosti platba takejto faktúry nemusí "zruinovať" - z pohľadu budúcnosti vytvárate nebezpečný precedens, keď uhrádzate niečo, čo ste si neobjednali, nemáte o tom zmluvu a nijako ste neprejavili súhlas. Toto, prosím, majte na pamäti skôr, ako sa rozhodnete v tejto veci postupovať ďalej - takýmto spôsobom od vás môžu chcieť úhradu akékoľvek ďalšie inštitúcie za akékoľvek (aj vymyslené) služby. ​Uvedené prosím berte ako odporúčanie SAPI.​ Dobrý deň, v nadväznosti na Váš email uvádzame, že podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR platba za prístup do distribučnej sústavy nie je oprávnená, ak jej podkladom nie je platne uzatvorená zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. V prípade, že Vaša spoločnosť takúto zmluvu s distribučnou spoločnosťou uzatvorenú nemá, faktúry vystavené zo strany distribučnej spoločnosti sú vystavené bez právneho dôvodu a distribučná spoločnosť nemá právny nárok na ich úhradu. V takom prípade Vám odporúčame doručené faktúry vrátiť distribučnej spoločnosti, a to spolu so sprievodným listom, v ktorom bude uvedené, že v dôsledku absencie platnej zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny nemajú vystavené faktúry za platbu za prístup žiaden právny základ a zároveň vyzvať distribučnú spoločnosť, aby rešpektovala rozhodnutie Ústavného súdu SR a okamžite upustila od vystavovania ďalších faktúr na platbu za prístup. V prípade nerešpektovania danej výzvy spojenej s vrátením faktúry zo strany distribučnej spoločnosti Vám odporúčame ďalší postup konzultovať s Vašim právnym poradcom a celú záležitosť riešiť súdnou cestou. Pokiaľ ste doposiaľ mali s distribučnou spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o prístupe, a uhrádzali ste platbu za prístup, odporúčame Vám s Vašim právnym poradcom taktiež konzultovať aj otázku platnosti tejto zmluvy a možnosti domáhať sa uhradených platieb súdnou cestou. S pozdravom Veronika Galeková   Informácie nájdete aj v tomto článku: http://energia.dennikn.sk/redakcny-komentar/elektrina-a-elektromobilita/vyhlasky-sa-menia-g-komponent-ostava/22876/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek