Od 1. 8. 2013 zmena vo vedení SAPIOd 1. 8. 2013 zmena vo vedení SAPI

SAPI
01. 08. 2013Od 1. 8. 2013 riaditeľka SAPI, Veronika Galeková - odišla na materskú dovolenku. Jej zástupcom sa stal pán Pavel Šimon, ktorý rovnako stál už pri zrode SAPI, podporuje SAPI od jej vzniku a uplynulý rok pôsobil na pozícii technického poradcu. S fotovoltikou má praktické skúsenosti a taktiež reprezentoval SAPI na mnohých konferenciách. Veronika Galeková ďakuje všetkým za doterajšiu spoluprácu a podporu, najviac však najbližším spolupracovníkom vrámci SAPI (výkonný výbor) a členom SAPI - za kus výbornej teamovej práce.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek