Nový rok, nový predseda, rovnaké praktiky

Juraj Vedej

SAPI
03. 01. 2019TLAČOVÁ SPRÁVA

3. január 2018

  

Nový rok, nový predseda, rovnaké praktiky

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v decembri nezaháľal a zverejňoval nové cenové rozhodnutia. Už tradične nimi nepotešil výrobcov zelenej energie, ktorým v rámci „podpory OZE“ hodil pod nohy ďalšie polená.

 

Nešťastný G-komponent

O G-komponente vyslovil, už pred viac než dvoma rokmi, pochybnosti najmä Ústavný súd SR. Všetky tri distribučné spoločnosti však tento nález ignorovali a platbu fakturovali výrobcom naďalej, v rozpore s nálezom ÚS. V súlade s nálezom už rozhodovali, v prospech poškodených zelených výrobcov, okresné súdy a v ostatných mesiacoch aj krajské. V niektorých prípadoch dokonca aj distribučné spoločnosti tento protiústavne vymáhaný poplatok výrobcom už vrátili.

 

Novela zákona o podpore OZE ale, aj napriek rozhodnutiam súdov, zakotvila tzv. G-komponent (platba za prístup do sústavy) priamo do zákona. Zákonodarcovia týmto krokom vážne ohrozili záujmy Slovenska a podporu OZE, ku ktorej sme sa, v rámci energetickej únie, zaviazali. G-komponent totiž znevýhodňuje domácich výrobcov oproti zahraničným tým, že výrazne predražuje domácu elektrinu. Pred sviatkami navyše ÚRSO zverejnil rozhodnutia, ktorými upravuje cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatňovania. Od januára 2019 tak už nie je G-komponent len zakotvený v zákone, ale na strednom a východnom Slovensku vzrástla aj jeho výška. Nárast sa priamo odvíja od zmeny výšky ceny za tzv. maximálnu rezervovanú kapacitu, nemení sa jej percentuálny podiel.

 

Kým ZSDIS cenu za prístup do sústavy nezmenila, VSD ju zvýšila o 117,5 EUR/MW za mesiac a v rámci SSD vzrástla cena za prístup až o 532,1 EUR/MW mesačne. Ročne tak na východnom Slovensku G - komponent stúpne o 423 EUR na každý MW a na strednom Slovensku dokonca až o 1915,56 EUR. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví opäť ukázal svoju predstavu transparentnej regulácie. Bez akéhokoľvek zdôvodnenia a vyčíslenia nákladov, ktoré, údajne, distribučným spoločnostiam vznikajú, zvýšil, už od počiatku neoprávnený, nejasný a tajuplný poplatok. Bez diskusie, bez zdôvodnenia, len tak.“ upozorňuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Opätovne preto zvážime všetky právne kroky. Nie je možné, aby členská krajina EÚ v 21.storočí určovala ceny z krištáľovej gule a za zatvorenými dverami, bez odborných analýz,“ dodáva Galeková.

  

Sporná TPS

Ďalším prekvapujúcim rozhodnutím je zníženie tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorou sa financuje podpora OZE, KVET, ale aj ťažba hnedého uhlia. Prekvapujúcim, v tomto prípade, nie je ani tak zníženie TPS, ktoré odborná verejnosť víta, ale skôr to, o koľko sa tarifa, v súčasnosti tvoriaca 22% z koncovej ceny elektriny, znížila. Zníženie TPS o rovné 1 euro ÚRSO zdôvodnil „poklesom tarify pre OZE a KVET, z dôvodu rastu ceny elektriny a s tým súvisiacim poklesom nákladu na doplatok. „Proti zdôvodneniu ÚRSO sa namietať nedá, rozporuplný a priam až nemožný, je však výpočet, akým úrad získal rovné euro,“ poukazuje Veronika Galeková. „Výpočet doplatkov totiž vychádza z ceny elektriny na straty, ktorá vzrástla z 31,773 eur/MWh na 40,49 eur/MWh. O tento rozdiel, vo výške 8,717 EUR/MWh, klesne aj doplatok každému výrobcovi z OZE a KVET. Ako je potom možné, že TPS, ktorej najväčším zdrojom sú práve náklady na doplatok, klesne len o 1 EUR/MWh?,“ pýta sa riaditeľka SAPI.

 

Aj samotný predseda ÚRSO, Ľubomír Jahnátek, pritom priznal, že tarifa sa mohla znížiť dokonca až o takmer 2 €/MWh. „V záujme zníženia historického dlhu“ ale, podľa slov Jahnátka, poputuje rozdiel v hodnote, približne, 11,1 mil. eur, rovno na účty distribučných monopolov. Spojenie historický dlh ale v slovenskej legislatíve nenájdeme a ÚRSO, ktorý má byť nezávislý, by sa legislatívy, ktorá ho zriadila, mal dôsledne držať. Podľa názoru SAPI platná legislatíva neumožňuje svojvoľne vytvárať akési rezervy. Úlohou regulátora je presne vyčísliť náklady subjektov, stanoviť primeraný zisk a tieto náklady potom presne rozpočítať do koncovej ceny elektriny.

 

„Z pohľadu oprávnených nákladov, vstupujúcich do výpočtu TPS, je takmer nemožné dosiahnuť pokles presne o 1 euro. S veľkou pravdepodobnosťou tak ide o svojvoľné rozhodnutie ÚRSO, mimo regulačného rámca. Pri takomto rozhodnutí je viac než otázne, či regulátor rozhodol efektívne a s prihliadnutím na svoje skutočné možnosti a povinnosti,“ zdôrazňuje Ján Karaba, člen výkonného výboru SAPI. „Navyše, ak počítame s  objemom koncovej spotreby elektriny na rok 2019 vo výške cca 25 TWh, pri možnom dvojeurovom znížení TPS, by sa vytvorili rezervy 25 miliónov eur a nie 11,1 mil., o ktorých hovorí predseda ÚRSO. To znamená, že koncoví odberatelia na Slovensku by mohli celkovo zaplatiť o ďalších 25 miliónov eur ročne menej,“ uzatvára Ján Karaba.

 

Nový rok sa tak, aj vďaka ÚRSO, pre výrobcov elektriny nezačína najlepšie. Slovensko už má len posledný rok na splnenie svojich záväzkov voči EÚ a dosiahnutie 14% podielu OZE na spotrebe energie. Chýbajúce 2% sa však, v kontexte energetickej politiky Slovenska, javia ako nedosiahnuteľná méta. Ostáva len dúfať, že si Ministerstvo hospodárstva SR a aj regulátor túto skutočnosť uvedomujú a, pre zmenu, obnoviteľné zdroje aj reálne podporia.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

Komentáre

Súvisiace

ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou.

21. 09. 2023VIAC

 

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

16. 08. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek