Nový Európsky rozpočet môže Slovensku pomôcť s prechodom na čistú energetiku (Európsky týždeň udržateľnej energetiky, 4-8. júna 2018)

Ivana Kukanová
08. 06. 2018  1. júna, Bratislava - Slovensko má príležitosť potlačiť, aby Európska únia nasmerovala namiesto štvrtiny až 40% výdavkov na klimatické aktivity v rámci Politiky súdržnosti a Európskych fondov regionálneho rozvoja. Minulý týždeň totiž Európska komisiazverejnila pravidlá pre využitie EUR 330 miliárd pre roky 2021-2027.

Slovensko môže využiť túto príležitosť a na Európskej úrovni získať viac prostriedkov na obnovu budov a lokálne obnoviteľné zdroje energie pre svojich občanov a občianky“ hovorí Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre verejné financie.

V situácii keď si minimálne pätina slovenských domácností nemôže dovoliť primerané teplo, trpí nadmernou vlhkosťou či nedostatkom denného svetla je dôležité prioritizovať obnovu budov. Tá prispieva k znižovaniu závislosti na dovoze energetických zdrojov ako aj nákladov spotrebiteľov/spotrebiteliek, ktoré sú podľa Európskej komisie najvyššie v celej EÚ  – až 14,5 % príjmov. Budovy spotrebúvajú približne 40 % všetkej energie a Slovensko pritom väčšinu energetických zdrojov dováža.

Viac prostriedkov na klimatické ciele môže napomôcť aj tomu, aby Slovensko splnilo svoj cieľ v oblasti OZE, v rámci ktorého v porovnaní s krajinami V4 zaostáva . Pilotný národný projekt Zelená domácnostiam zasa ukazuje obrovský záujem ľudí o obnoviteľné zdroje energie (OZE). Spotrebitelia majú totiž právo pokrývať časť svojej spotreby vlastnými obnoviteľnými zdrojmi (prosumer) a združovať sa na tieto účely do energetických komunít.  Na druhej strane Zelená domácnostiam neprepojila obnovu budov s výmenou zdroja. Problémom je aj rezortizmus – rozdelenie prostriedkov medzi viacero ministerstiev.

Priatelia Zeme-CEPA navrhujú rešpektovanie poradia energetických priorít:

  1. Znižovanie konečnej spotreby energie a palív.
  2. Zvyšovanie energetickej efektívnosti spotrebičov a procesov.
  3. Citlivé využívanie obnoviteľných zdrojov energie (mali by kryť iba optimalizovanú potrebu, nie nadspotrebu ani plytvanie).

Navrhujú aj ďalšie princípy udržateľnej energetiky: zvyšovanie lokálnej sebestačnosti, miestna kontrola energetiky a udržateľné využívanie zdrojov.

Kontakt: 

Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA pre verejné financie,   +421 903 473 816, melichar@priateliazeme.sk

* * *

Od 4-8. júna organizuje Európska komisia Európsky týždeň udržateľnej energie. Táto tlačová správa je súčasťou nezávislej série z dielne organizácií Priatelia Zeme–CEPA, Budovy pre budúcnosť, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE a Európsky inštitút pre ochranu spotrebiteľa a právny štát. Prezentuje rôzne aspekty prechodu na čisté energie od energetickej efektívnosti, cez obnoviteľné zdroje energie, práva energetických občanov/občianok až po financovanie transformácie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek