Novela zákona č. 309/2009 Z.z. na rokovaní vlády - schválené

Ivana Kukanová
21. 08. 2018AKTUALIZOVANÉ - návrh bol dnes schválený.
Dňa 22. augusta bude zasadať Vláda SR a jedným z bodov programu bude aj očakávaná novela zákona č. 309/2009 Z.z. o OZE.
Jej znenie si môžete pozrieť tu.
Sporné ustanovenie o povinnosti uzavrieť zmluvu o prístupe pre každého - teda uzákonenie G-komponentu tam stále ostáva. (paragraf 46a).
Hoci dodnes nie je jasné, aké škody distribučným spoločnostiam akýmsi využívaním prístupu vznikajú, nie sú známe náklady, aké im vznikajú (a teda výška poplatku stanovená URSO by mala mať reálny základ) - a dokonca ani nie je jasné, na čo a v akej výške využili financie, ktoré im každý výrobca platí za pripojenie zariadenia do sústavy - papier, zdá sa, znesie všetko.
Napriek tomu, že sme položili jasne otázky priamo aj MHSR, nepriamo stále voláme po odbornej diskusii  - a výrobcovia nielen z OZE, ale napríklad aj Slovenské elektrárne majú vo veci jasno - G-komponent v krajinách, ktoré skutočne podporujú a rozvíjajú svoju energetickú politiku znamená spôsob, ako motivovať výrobcov napĺňať energetickú koncepciu štátu aj decentralizovanými zdrojmi.
Na Slovensku je to už tradične iba forma diskriminácie domácich výrobcov, spôsob extra zdaňovania výrobcov z OZE a cesta, ako decentralizovanú výrobu zlikvidovať, nie podporovať.
Svetlým bodom v zákone o podpore rozvoja OZE ostáva aj naďalej Lokálny zdroj.
Ďalší vývoj budeme pozorne sledovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek