Amendment 309/2009 Law, in the Collection of LawsNovela 309/2009 Z.z. v zbierke zákonov

Pavel Šimon
13. 12. 2013Frequently mentioned (by us) amendment to the Law on the promotion of RES and CHP no. 309/2009, has already been published in the Collection of Laws under No. 382/2013 , see here: http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/382-2013-zz.p-35433.pdf. By this  "small power " under § 4a become reality by 1 1 2014. We are glad that thanks to us and our proactive stance (see here and here ), this managed and Slovakia may courageously take the lead countries to sustainable energy (especially for citizens) policy. I firmly believe that the example of Australia, where more than one million residential installations, we estimate sweet and fill the Deputy Prime Minister for investment p . Vážný and by 2020 we will have more than 50,000 small sources. Despite many disagree with the current policy (but here not dealt with here) I want to thank this one step MoE , parliament, and also Mr. President for final full stop - his signature under the amendment.Nami v poslednej dobe často spomínaná novela zákona o podpore OZE a KVET č. 309/2009 Z.z. bola už uverejnená v zbierke zákonov pod číslom 382/2013, viď tu:zbierka.sk/sk/predpisy/382-2013.pdf. Týmto sa "malé zdroje elektriny" podľa §4a stávajú skutočnosťou od 1. 1. 2014. Sme radi, že aj vďaka nám a nášmu proaktívnému postoju (viď tu a tu) sa toto podarilo a Slovensko sa môže smelo postaviť na čelo krajín s udržateľnou energetickou (najmä pre občanov) politikou. Pevne verím, že príklad Austrálie, kde je viac ako 1 000 000 domových inštalácií, budeme nasladovať a naplníme odhad podpredsedu vlády pre investície p. Vážneho a do roku 2020 budeme mať viac ako 50 000 malých zdrojov. I napriek mnohým nesúhlasom so súčasnou politikou (ale tú tu neriešime) chcem za tento jeden krok poďakovať MH SR, poslancom NR SR ale aj p. Prezidentovi za poslednú bodku - jeho podpis pod novelou.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek