Negatívna štatistika: Slovensko dotuje viac fosílnu energiu ako OZE

SAPI
10. 02. 2022Tému podpory OZE na Slovensku opäť otvoril ÚRSO, keď avizoval zmeny. Ako sme už písali v minulotýždňovom spravodaji, po novom by sa mali OZE podporovať v investičnej fáze, teda nie prostredníctvom výkupných cien, ako tomu bývalo doteraz. O podpore OZE sa však hovorí aj na európskej úrovni, nie vždy sú však správy pozitívne. Podľa správy Európskeho zdroja audítorov dostáva fosílna energia v pätnástich krajinách vrátane Slovenska, viac dotácií, než obnoviteľné zdroje, čo nie je príliš lichotivé. V Únii ako celku však našťastie dotácie pre obnoviteľné zdroje prevyšovali dotácie pre fosílne palivá. Podľa audítorov nie je zdaňovanie energií v súlade s klimatickými plánmi únie. Uhlie je zdanené priemerne 2,9 eurami na MWh vyrobenej energie. Zemný plyn, ktorý spôsobuje menej emisií, až 7 eurami na MWh. Podobné je to pri palivách využívaných v doprave – skvapalnený plyn je zaťažený nižšou daňou, než napríklad čistý biobenzín alebo elektrina. Odpoveďou by mal byť balík Fit for 55, ktorý zavádza nové daňové sadzby na základe energetického obsahu a klimatických vlastností, ktoré majú zvýhodniť čistejšie alternatívy. Druhou časťou je zrušenie zvýhodneného zaobchádzania s niektorými odvetviami alebo palivami a rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice.

Komentáre

Súvisiace

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek