Negatívna štatistika: Slovensko dotuje viac fosílnu energiu ako OZE

SAPI
10. 02. 2022Tému podpory OZE na Slovensku opäť otvoril ÚRSO, keď avizoval zmeny. Ako sme už písali v minulotýždňovom spravodaji, po novom by sa mali OZE podporovať v investičnej fáze, teda nie prostredníctvom výkupných cien, ako tomu bývalo doteraz. O podpore OZE sa však hovorí aj na európskej úrovni, nie vždy sú však správy pozitívne. Podľa správy Európskeho zdroja audítorov dostáva fosílna energia v pätnástich krajinách vrátane Slovenska, viac dotácií, než obnoviteľné zdroje, čo nie je príliš lichotivé. V Únii ako celku však našťastie dotácie pre obnoviteľné zdroje prevyšovali dotácie pre fosílne palivá. Podľa audítorov nie je zdaňovanie energií v súlade s klimatickými plánmi únie. Uhlie je zdanené priemerne 2,9 eurami na MWh vyrobenej energie. Zemný plyn, ktorý spôsobuje menej emisií, až 7 eurami na MWh. Podobné je to pri palivách využívaných v doprave – skvapalnený plyn je zaťažený nižšou daňou, než napríklad čistý biobenzín alebo elektrina. Odpoveďou by mal byť balík Fit for 55, ktorý zavádza nové daňové sadzby na základe energetického obsahu a klimatických vlastností, ktoré majú zvýhodniť čistejšie alternatívy. Druhou časťou je zrušenie zvýhodneného zaobchádzania s niektorými odvetviami alebo palivami a rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice.

Komentáre

Súvisiace

ÚRSO predložil vláde návrh definície energetickej chudoby

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v priebehu minulého týždňa zaslal Vláde SR konkrétny návrh definície energetickej chudoby na Slovensku. Návrh vychádza z dokumentu vypracovaného nadrezortnou pracovnou skupinou a obsahuje 3 podmienky, ktoré môžu domácnosť posunúť do kategórie domácností ohrozených energetickou chudobou.

21. 09. 2023VIAC

 

SAPI: Pripravovaná vyhláška ÚRSO je historická príležitosť

Pripravovaná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) o pripájaní zdrojov je pre sektor obnoviteľných zdrojov energie (OZE) podľa odborníkov historickou príležitosťou. Ide totiž o prvú vyhlášku úradu, ktorej predmetom je nastavenie pripájacích procesov.

16. 08. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek