Negatívna štatistika: Slovensko dotuje viac fosílnu energiu ako OZE

SAPI
10. 02. 2022Tému podpory OZE na Slovensku opäť otvoril ÚRSO, keď avizoval zmeny. Ako sme už písali v minulotýždňovom spravodaji, po novom by sa mali OZE podporovať v investičnej fáze, teda nie prostredníctvom výkupných cien, ako tomu bývalo doteraz. O podpore OZE sa však hovorí aj na európskej úrovni, nie vždy sú však správy pozitívne. Podľa správy Európskeho zdroja audítorov dostáva fosílna energia v pätnástich krajinách vrátane Slovenska, viac dotácií, než obnoviteľné zdroje, čo nie je príliš lichotivé. V Únii ako celku však našťastie dotácie pre obnoviteľné zdroje prevyšovali dotácie pre fosílne palivá. Podľa audítorov nie je zdaňovanie energií v súlade s klimatickými plánmi únie. Uhlie je zdanené priemerne 2,9 eurami na MWh vyrobenej energie. Zemný plyn, ktorý spôsobuje menej emisií, až 7 eurami na MWh. Podobné je to pri palivách využívaných v doprave – skvapalnený plyn je zaťažený nižšou daňou, než napríklad čistý biobenzín alebo elektrina. Odpoveďou by mal byť balík Fit for 55, ktorý zavádza nové daňové sadzby na základe energetického obsahu a klimatických vlastností, ktoré majú zvýhodniť čistejšie alternatívy. Druhou časťou je zrušenie zvýhodneného zaobchádzania s niektorými odvetviami alebo palivami a rozšírenie rozsahu pôsobnosti smernice.

Komentáre

Súvisiace

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

Nová vyhláška ÚRSO otvára dvere zefektívneniu batériových úložísk

V piatok 30. septembra nadobudla účinnosť novelizácia vyhlášky ÚRSO č. č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom. Regulátor tvrdí, že novela vyhlášky vychádza z podnetov, ktoré od účastníkov trhu zbieral a priebežne vyhodnocoval už od konca roka 2021.

05. 10. 2022VIAC

 

SAPI víta rozhodnutie vlády uprednostniť zelené investície v rámci Partnerskej dohody

Po náročných a dlhých medzirezortných debatách a rokovaniach s Európskou komisiou dospela Vláda SR k dohode a schválila Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027. Dohoda, ktorú výrazne ovplyvnili udalosti posledných týždňov, predstavuje investičný rámec pre účely čerpania eurofondov vo výške okolo 13 miliárd eur.

20. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek