Najlepšie príklady aukcií na nové zdroje

Ivana Kukanová
03. 07. 2018Na rozporovom konaní s MHSR kvôli novele zákona č. 309/2009 sme diskutovali aj o aukciách, ktoré by už mali byť novým spôsobom budovania zdrojov. Hľadali sme čokoľvek relevantné k tejto téme a aj zo skúseností našich členov sme našli niekoľko materiálov, ktoré sa tejto téme venujú podrobne. A môžu byť aj pre naše aukcie smerodajné.

V prípade, že vás zaujíma ako na aukcie, čomu sa vyhnúť, aké sú najlepšie príklady a pod., pozrite si priložené linky.

Zároveň nás zaujíma, či máte aj iné odporúčania, ktorým by sa Slovensko určite malo venovať - príp. opačne, rozhodne vyhnúť.

http://auresproject.eu/sites/aures.eu/files/media/documents/aures-finalreport.pdf https://www.energy-community.org/dam/jcr:4ab03f8c-de3d-4783-931d-4766f643fe7b/EBRD-EnCS-IRENA%20RE%20Auction%20Guidelines%202018%20-%20FINAL.PDF http://www.irena.org/publications/2015/Jun/Renewable-Energy-Auctions-A-Guide-to-Design https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2018/04/Renewable-Auction-Design-in-Theory-and-Practice-Lessons-from-the-Experiences-of-Brazil-and-Mexico-EL-28.pdf

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek