Nahlasovanie údajov o výrobe OKTENahlasovanie údajov o výrobe OKTE

SAPI
20. 05. 2013Zástupcovia SAPI prejednali s OKTE nové povinnosti výrobcov elektriny z OZE zakotvené vo vyhláške 24/2013, konkrétne znenie zmluvy o poskytovaní údajov a návrh prevádzkového poriadku. Z jednania vyplynulo nasledovné: - Prevádzkový poriadok ešte nie je kompletný, momentálne sa dopracúva a čaká na schválenie ÚRSO. - IT vývojári pracujú paralelne na iných technických spôsoboch, ako jednoduchšie nahlasovať údaje o výrobe - online a bez potreby certifikátu a ručného nahrávania údajov. - Nový systém by mal byť funkčný začiatkom júna, skúšobná prevádzka bude spustená 1.7.2013 a ostrá prevádzka začne od januára 2014. - Údaje bude možné odovzdávať aj prostredníctvom splnomocnenia tretej osoby (avšak zmluvný vzťah vznikne len medzi výrobcom a OKTE - najmä kvôli efektívnemu riešeniu situácií). - Vyhláška 24/2013 ukladá povinnosť odovdzávať údaje OKTE, neukladá však povinnosť podpisovať zmluvu o poskytovaní údajov s OKTE, ani vynakaldať prostriedky na technické zabezpečenie s týmto súvisiace. Avšak uzavretím zmluvy (a po dotiahnutí technických detailov efektívneho odovzdávania údajov) sa podstatne sprehľadní a zjednoduší celý systém a vzťah výrobca - OKTE. - Kým nebude vyjasnený najlepší a najefektívnejší spôsob odovzdávania údajov a zároveň pripravený prevádzkový poriadok (očakávame, že to bude pripravené začiatkom júna 2013), odporúčame zmluvu nepodpisovať.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek