Na Slovensku svitá nádej pre decentralizáciu energetiky

Ivana Kukanová
11. 12. 2017Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE si bude zrejme zanedlho môcť pripísať na svoje konto ďalší obrovský úspech. Minister Žiga totiž uviedol, že ministerstvo „v procese prípravy zvažuje zavedenie inštitútu lokálneho zdroja.“ Zariadenie je podľa ministra „vhodné najmä pre podnikateľské subjekty a je predpoklad, že tento inštitút osloví najmä záujemcov o fotovoltiku.“ Vyjadrenie ministra predstavuje nádhernú bodku za štvorročnou snahou celého SAPI. Je to zároveň silný dôkaz, že naša práca a snaha má zmysel a že sme spoločne silnejší. Fotovoltika môže byť len drobná časť celého energetického sektora, avšak časť, ktorá celosvetovo rastie obrovskou rýchlosťou. V európskych štruktúrach silnejú tlaky na väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov a je našou prácou a povinnosťou pomôcť preniesť zelené názory do zelenej praxe. Lokálny zdroj je pre nás všetkých obrovský míľnik. Samozrejme, počkáme si ešte na znenie zákona, ale už len to, v akom duchu sa vyjadril minister je pre nás pozitívny signál. Preto chceme touto cestou poďakovať kolegom, ktorí sa na príprave konceptu podieľali a samozrejme aj členom, ktorých dôvera nám umožnila toto celé zrealizovať. Viackrát sa nám podarilo dokázať, že spolu sme najsilnejší, a preto veríme, že tento ďalší úspech SAPI bude motiváciou aj pre ostatné spoločnosti a firmy, aby sa k nám pridali. Ďakujeme. Článok si môžete prečítať tu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek