Na Slovensku môžu po 17 rokoch vyrásť nové veterné elektrárne

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
29. 04. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

29. apríl 2021

 

Aktuálne politické smerovanie Slovenska a technický stav sietí opäť otvárajú možnosti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Prím by mali hrať fotovoltika a veterná energia, ktoré dnes patria medzi najlacnejšie zdroje energie z hľadiska životného cyklu. Po dlhých 17 rokoch sa tak Slovensko môže dočkať nových projektov veterných elektrární.

 

Vláda SR hovorí v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne o vybudovaní 500 MW nových veterných elektrární do roku 2030. Začiatkom apríla oznámilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) odblokovanie stop-stavu, čo prakticky dáva zelenú novým projektom a Slovensko je tak blízko k prvej veternej elektrárni po 17 rokoch.

 

„V roku 2003 bola uvedená do prevádzky prvá veterná elektráreň na Slovensku. Napriek tomu, že funguje dodnes, ostala akýmsi mementom nevyužitých príležitostí. Projekty boli, bola aj vôľa zo strany investorov, no nezáujem a slabá podpora bývalých vlád akékoľvek snahy o rozvoj veternej energie v krajine pochovala,“ približuje Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „Dnes je ale situácia iná, vznikol priestor pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a veterná energia už nesmie byť vynechaná. Na Slovensku fúka vietor rovnako ako v susedných krajinách a bola by nesmierna škoda potenciál tohto obnoviteľného zdroja nevyužiť a neprispieť tak k dekarbonizácii slovenskej ekonomiky,“ vysvetľuje riaditeľ asociácie.  

 

Odblokovanie stop-stavu je však len prvý krok k vytvoreniu podmienok pre rozvoj odvetvia. Podľa SAPI potrebuje Slovensko prispôsobiť legislatívu a udržať transparentnú reguláciu, čo vyšle pozitívne signály potenciálnym investorom. Dôležité bude vysporiadať sa s problematickým G-komponentom, ktorý neprimerane zvyšuje nákladovosť vyrobenej elektrickej energie. Diskriminačné nastavenie a uplatňovanie tohto poplatku je jeden z hlavných dôvodov, prečo MH SR nebolo za takmer dva a pol roka schopné vyhlásiť aukcie na nové OZE. Pri takomto legislatívnom a regulačnom nastavení by výstavba nového zdroja nebola pre investora jednoducho rentabilná.

 

Benefity pre samosprávy

Veterné turbíny dokážu produkovať zelenú a lacnú energiu, čo je obrovskou výhodou pre spotrebiteľa. Veterné elektrárne ale môžu byť prínosné aj pre samosprávy. Zvlášť v regiónoch, kde chýbajú samosprávam príjmy do rozpočtov. Kľúčový však bude v tomto smere postoj Ministerstva životného prostredia SR, v ktorého rukách je rozhodnutie o budúcnosti povoľovacích procesov vplyvov na životné prostredie (EIA). „Problémy v slovenskej energetike dlhodobo spôsobujú povoľovacie procesy. Ich zbytočná komplikovanosť a dlhé trvanie odrádza firmy od investícii a brzdí rozvoj OZE. Bude dôležité tieto procesy nastaviť tak, aby reagovali na skutočné hrozby pre životné prostredie a nepredstavovali len nezmyselné obmedzenia a byrokratické zdržania. Zachytili sme informácie o vytvorení medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa má venovať práve zjednodušeniu procesov, no je priskoro zatiaľ tieto snahy hodnotiť,“ uzatvára Ján Karaba.

    

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Povinné predĺženie podpory môže zlikvidovať výrobcov OZE

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) a Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) predstavili návrh repoweringu podporovaných obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorý je v rozpore s cieľmi, ktoré sa Vláda SR v programovom vyhlásení zaviazala dosiahnuť. Ak takto nastavený repowering vstúpi do praxe, môže zlikvidovať výrobcov z OZE a výraznou mierou naruší dôveru investorov v štátnu energetickú politiku.

16. 04. 2021VIAC

 

SAPI považuje zrušenie stop-stavu za udalosť historického významu

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dnes oznámila spoločne so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstva financií SR (MF SR) oficiálne ukončenie stop-stavu na Slovensku, ktorý viac než 7 rokov znemožňoval pripájanie nových zdrojov energie a tým aj rozvoj zelenej energetiky na Slovensku.

06. 04. 2021VIAC

 

Ako ďalej s repoweringom?

Ministerstvo hospodárstva prišlo s novelou Zákona o podpore OZE o niečo skôr, ako sľubovalo. Jej súčasťou mal byť aj tzv. repowering, ktorý pre ministerstvo SAPI kompletne pripravilo.

01. 03. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek