Na Slovensku môžu po 17 rokoch vyrásť nové veterné elektrárne

Ján Karaba

Juraj Vedej

SAPI
29. 04. 2021TLAČOVÁ SPRÁVA

29. apríl 2021

 

Aktuálne politické smerovanie Slovenska a technický stav sietí opäť otvárajú možnosti rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Prím by mali hrať fotovoltika a veterná energia, ktoré dnes patria medzi najlacnejšie zdroje energie z hľadiska životného cyklu. Po dlhých 17 rokoch sa tak Slovensko môže dočkať nových projektov veterných elektrární.

 

Vláda SR hovorí v Integrovanom národnom energetickom a klimatickom pláne o vybudovaní 500 MW nových veterných elektrární do roku 2030. Začiatkom apríla oznámilo Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) odblokovanie stop-stavu, čo prakticky dáva zelenú novým projektom a Slovensko je tak blízko k prvej veternej elektrárni po 17 rokoch.

 

„V roku 2003 bola uvedená do prevádzky prvá veterná elektráreň na Slovensku. Napriek tomu, že funguje dodnes, ostala akýmsi mementom nevyužitých príležitostí. Projekty boli, bola aj vôľa zo strany investorov, no nezáujem a slabá podpora bývalých vlád akékoľvek snahy o rozvoj veternej energie v krajine pochovala,“ približuje Ján Karaba zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „Dnes je ale situácia iná, vznikol priestor pre rozvoj obnoviteľných zdrojov a veterná energia už nesmie byť vynechaná. Na Slovensku fúka vietor rovnako ako v susedných krajinách a bola by nesmierna škoda potenciál tohto obnoviteľného zdroja nevyužiť a neprispieť tak k dekarbonizácii slovenskej ekonomiky,“ vysvetľuje riaditeľ asociácie.  

 

Odblokovanie stop-stavu je však len prvý krok k vytvoreniu podmienok pre rozvoj odvetvia. Podľa SAPI potrebuje Slovensko prispôsobiť legislatívu a udržať transparentnú reguláciu, čo vyšle pozitívne signály potenciálnym investorom. Dôležité bude vysporiadať sa s problematickým G-komponentom, ktorý neprimerane zvyšuje nákladovosť vyrobenej elektrickej energie. Diskriminačné nastavenie a uplatňovanie tohto poplatku je jeden z hlavných dôvodov, prečo MH SR nebolo za takmer dva a pol roka schopné vyhlásiť aukcie na nové OZE. Pri takomto legislatívnom a regulačnom nastavení by výstavba nového zdroja nebola pre investora jednoducho rentabilná.

 

Benefity pre samosprávy

Veterné turbíny dokážu produkovať zelenú a lacnú energiu, čo je obrovskou výhodou pre spotrebiteľa. Veterné elektrárne ale môžu byť prínosné aj pre samosprávy. Zvlášť v regiónoch, kde chýbajú samosprávam príjmy do rozpočtov. Kľúčový však bude v tomto smere postoj Ministerstva životného prostredia SR, v ktorého rukách je rozhodnutie o budúcnosti povoľovacích procesov vplyvov na životné prostredie (EIA). „Problémy v slovenskej energetike dlhodobo spôsobujú povoľovacie procesy. Ich zbytočná komplikovanosť a dlhé trvanie odrádza firmy od investícii a brzdí rozvoj OZE. Bude dôležité tieto procesy nastaviť tak, aby reagovali na skutočné hrozby pre životné prostredie a nepredstavovali len nezmyselné obmedzenia a byrokratické zdržania. Zachytili sme informácie o vytvorení medzirezortnej pracovnej skupiny, ktorá sa má venovať práve zjednodušeniu procesov, no je priskoro zatiaľ tieto snahy hodnotiť,“ uzatvára Ján Karaba.

    

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Komentár Jána Karabu: MŽP nie sú len národné parky a medvede

Rozruch okolo budúceho vedenia Ministerstva životného prostredia SR so záujmom sleduje aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Jej riaditeľ Ján Karaba ale v komentári upozorňuje, že nie je dobré obmedzovať tému len na národné parky a medvede, keďže kompetencie MŽP sú ďaleko rozsiahlejšie a majú vplyv, okrem iného, aj na slovenskú energetiku:

24. 10. 2023VIAC

 

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

Ministerstvo hospodárstva nestihlo ďalší termín

Celosvetový trend zachytený v predchádzajúcej správe je pozitívny, návrat do slovenských reálií nás však trošku schladí. Rezort hospodárstva totiž nestihol poslať Európskej komisii k 15. marcu správu o pokroku v plnení svojho národného energetického plánu.

05. 04. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek