Minimálne dovozné ceny - skončia alebo nie?

Pavel Šimon
13. 11. 2015Minimálne dovozné ceny na čínske FV panely a ich komponenty sú príkladom zle odhadnutého vplyvu činnosti Európskej komisie. Celý príbeh začal v roku 2012, keď európske konzorcium EU Prosun vznieslo na EK sťažnosť proti "lacným" čínskym FV panelom. EK zaviedlo anti-dumping a anti-subsidy vyšetrovanie. V roku 2013 sa situácia vyostrila - keď EK začalo rozprávať o zavedení cla na FV panely a ich komponenty (polovodiče, bunky, sklo a pod.), Čína odpovedala rozprávaním o zavedení cla na luxusný tovar a víno importované z EU. Situácia sa nakoniec uzavrela v auguste 2013 dohodou o minimálnych dovozných cenách (minimum import price - MIP). Čína sa zaviazala, že pre presne vymedzené firmy a stanovený objem bude mať cenu minimálne 0,56 €/MWh. Ostatní FV výrobcovia (mimo zoznamu) mali byť zaťažení dovozným clom vo výške viac ako 40 %. Na udržanie sa v zozname musia spoločnosti splniť dosť prísne kritéria. V priebehu tohto roka EK minimálne 6 spoločností z tohto zoznamu vyškrtla a uvalila na dodatočné clo. Toto opatrenie má prirodzene vypršať 7. 12. 2015. Avšak od skorého leta sú indície, že EK by mohla zaviesť tzv. Expire Review. To by znamenalo, že budú vyšetrovať a rozhodovať, či MIP nemá byť predĺžený. Toto vyšetrovanie môže trvať od 3 do 15 mesiacov, počas ktorých bude MIP režim ďalej platiť. MIP opatrenie bolo zavedené na podnet EU Prosun - konzorcium okolo najväčšieho európskeho FV výrobcu Solar World. Dnes už je prakticky všetkým jasné, že MIP európskym FV výrobcom nepomohlo k prežitiu a už vôbec nie k rastu. A práve naopak takto umelo vyvolávané zásahy do trhu skôr väčšine škodia. Pred zavedením sa FV panely pri 1 MW kvantite predávali okolo 0,43 až 0,45 €/MWp. Zvýšenie ceny teda predstavovalo viac ako 10 c€ na Wp - to je 100 000 € na 1 MWp. V súčasnosti, podľa trhov kde nemajú takúto regulácie, sa predaj FV panelov drží pod 0,45 €/Wp. Rozdiel 100 € na 1 kWp inštaláciu robí to, či je FV inštalácia na hrane s Grid paritou alebo hlboko pod ňou. Pri zrušení MIP by už FV inštalácie na Slovensku nepotrebovali žiadnu dotáciu. Navyše z každého jedného dodaného MW čínskych panelov posielame do Číny o viac ako 100 000 € ako je potreba. Našich peňazí, nie nejakých cudzích. Aj pri programe Zelená domácnostiam sa týmto opatrením zbytočne zvyšuje cena a teda časť EU fondov (aj z našich daní) sa zbytočne posiela do Číny. Aj preto SAPI podporilo v lete list 21 európskych asociácií proti pokračovaniu MIP. Minulý mesiac sme pod vedením SolarPower Europe (bývala EPIA) mali stretnutie na DG Trade. A tiež sme požiadali p. Šefčoviča o pomoc pri ukončení MIP. Celý list pre podpredsedu EK p. Šefčoviča si môžte prečítať tu: 20151108 List Sefcovic MIP bo

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek