Mimovládne organizácie žiadajú ministra Sólymosa o zohľadnenie faktov k možnému rozširovaniu ťažby hnedého uhlia

Ivana Kukanová
12. 07. 2017AKTUALIZÁCIA:

Minister ŽP rozhodol, že kvôli procesnej chybe zrušuje záverečné stanovisko, ktoré povoľovalo ťažbu hnedého uhlia v Novákoch. https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZNqMiZghzDMlc1AUHEO8H5dOEemVWx1CJV Voči rozhodnutiu sa nedá odvolať. Posudzovanie vplyvov na životné prostredie by sa tak malo zopakovať.     Tlačová správa, Streda, 12. júl 2017 Zástupcovia a zástupkyne prevažne mimovládnych organizácií žiadajú listom ministra životného prostredia Lászla Sólymosa o zváženie viacerých faktov pri posudzovaní možného rozširovania ťažby hnedého uhlia pri Novákoch. Rozširovanie ťažby hnedého uhlia pred diskusiou o rozvojových programoch, ktoré vytvoria nové pracovné príležitosti a naštartujú dlhodobé aktivity v regióne preto považujú za cestu, ktorá nie je v súlade so smerovaním v rozvinutých krajinách v 21. storočí. Kúpele Bojnice totiž tvrdia, že otvorenie 12. ťažobného poľa môže podkopať ich deväťstoročnú tradíciu a ohroziť tak ich približne 300 súčasných a možných budúcich 1000 pracovných miest.[1] [2] Inštitút environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR a Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR konštatujú v revízii výdavkov na životné prostredie z júla 2017[3], že postupné utlmenie výroby elektriny z uhlia prinesie zdravotné úžitky vo výške 500 mil. eur ročne a nižšie výdavky pre odberateľov elektriny o 100 mil. eur ročne.  Z monitorovaných priemyselných firiem elektrárne v Novákoch spaľujúce domáce hnedé uhlie produkujú až 72 % oxidu siričitého a 8 % prachových častíc. Utlmenie ťažby by znížilo emisie CO2 o 5% a podporilo tak dosiahnutie klimatických cieľov do roku 2030, ktoré budú aj pre SR vyžadovať mimoriadne úsilie. Európska komisia (EK) navyše vyšetruje podnet Európskeho inštitútu pre ochranu spotrebiteľa a právny štát vo veci poskytnutia nelegálnej nepriamej štátnej pomoci pre HBP[4] cez Slovenské elektrárne (SE) a poukázala na vysoké ceny energií pre domácnosti v SR a environmentálne škodlivú podporu výroby elektriny z domáceho uhlia na Slovensku. [5] [6] Útlm ťažby hnedého uhlia je otázkou času – nie možností Minister hospodárstva Peter Žiga v máji 2016 uviedol: „Osobne si myslím, že útlm baníctva je na Slovensku neodvrátiteľný.[7] V roku 2017 tvrdí, že je pripravený debatovať aj o tom, že by sa prestalo dotovať skôr než v roku 2030, napríklad v roku 2025.[8] Taktiež SE ešte v roku 2016 navrhli skorší útlm elektrárne Nováky. Spravodlivá transformácia priemyselných regiónov sa už deje naprieč Európou.[9]  Napríklad vláda v Českej republike prijala strategický rámec hospodárskej reštrukturalizácie krajov[10] a pracuje na súvisiacich akčných plánoch. EK zdôrazňuje, že okrem fondov EÚ je možné pre rozvoj regiónu využiť napríklad Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.[11] Medzinárodná konfederácia odborových zväzov vo svojej správe[12] uvádza, že je potrebné pre každý región pripraviť na mieru šitý prístup, spolupracovať s rôznymi aktérmi a mimovládnymi organizáciami na tvorbe politík a že skutočná voľba nie je v tom či prácu alebo životné prostredie, ale či oboje alebo ani jedno. Juraj Melichár, koordinátor Priateľov Zeme-CEPA dodáva: „Sme pripravení pomáhať pri návrhu zmysluplného transformačného programu pre región. Momentálne je totiž najlepší čas na diskusie o riešeniach, ktoré nepodkopú dlhodobé pracovné miesta v regióne.“ KONIEC *** Pre viac informácií kontaktujte: Juraj Melichár, Priatelia Zeme-CEPA, tel.: 0903 473 816, email: melichar@priateliazeme.sk Poznámky: [1] https://www.enviroportal.sk/eia/dokument/253574 [2] Boronkayová, Felícia. "Spôsobí Plánovaná ťažba Uhlia Katastrofu? Bojnická Liečivá Voda Vraj Môže Zmiznúť v Novej Bani!" Život.sk. 27 Feb. 2017.<http://zivot.cas.sk/clanok/35351/sposobi-planovana-tazba-uhlia-katastrofu-bojnicka-lieciva-voda-moze-zmiznut-v-novej-bani>. [3] "Revízia Výdavkov Na životné Prostredie." Ministerstvo životného Prostredia Slovenskej Republiky. Inštitút Environmentálnej Politiky MŽP SR, Útvar Hodnoty Za Peniaze MF SR, July 2017. Web. 10 July 2017. <http://www.minzp.sk/iep/publikacie/revizia-vydavkov/>. [4] "Brusel Rieši Sťažnosť Mimovládky Na Dotovanie Slovenského Uhlia." Energia.sk. Web. <http://energia.sk/dolezite/elektrina-a-elektromobilita/brusel-riesi-staznost-mimovladky-na-dotovanie-domaceho-uhlia/22741/>. [5] "Energy Prices and Costs in Europe." EUR-Lex. European Commission, 30 Nov. 2016. Web. 17 Mar. 2017. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1485940837646&uri=CELEX%3A52016DC0769>. [6] European Semester: Country Report – Slovakia (2017): European Commission. p.18. <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-slovakia-en_0.pdf>. [7] Toma, Branislav. "Uhoľné Bane Bez Dotácií Neprežijú." 6 May 2016. Web. <https://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/392251-uholne-bane-bez-dotacii-nepreziju/>. [8] "Minister Biznisu: Vôbec Sa Tu Nepodniká ťažko." Interview. Trend 6 July 2017: 24-29. Web. [9] Beyond Coal: Sustainable Alternatives for the Future of Coalfield Regions. p.6, 2016. Greenpeace. Web. 26 Apr. 2017. <http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2016/report/cambio-climatico/BeyondCoal_Duplex.pdf>. [10] "Strategický Rámec Hospodářské Restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského Kraje." Ministerstvo Pro Mistni Rozvoj ČR, 9 Jan. 2017. Web.<https://www.databaze-strategie.cz/cz/mmr/strategie/strategicky-ramec-hospodarske-restrukturalizace-usteckeho-moravskoslezskeho-a-karlovarskeho-kraje?typ=download>. [11] Ako Zatvoriť Dotované Bane? Máme EÚ Fondy, Hovorí Žiga." Trend, 6 July 2017. Web. <https://www.etrend.sk/ekonomika/ako-zatvorit-dotovane-bane-mame-eu-fondy-hovori-minister-ziga.html>. [12] Rosemberg, Anabella. "Strengthening Just Transition Policies in International Climate Governance." Policy Analysis Brief (2017). Apr. 2017. <https://www.stanleyfoundation.org/publications/pab/RosembergPABStrengtheningJustTransition417.pdf>.   OTVORENÝ LIST, ktorý podporila aj SAPI, si môžete prečítat tu

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek