Mimoriadna správa: Odôvodnenie Ústavného súdu definitívne ukončí spory ohľadom G-komponentu

Veronika Galeková
28. 09. 2016Súdny spor v kauze G-komponent sa dnes, 28.9.2016, definitívne uzavrel doručením rozhodnutia s odôvodnením. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aj distribučné spoločnosti tak budú musieť po viac ako troch mesiacoch konať. Ústavný súd rozhodol o protiústavnosti G-komponentu na verejnom zasadnutí už 22.6.2016. Jednalo sa o jeden z najväčších sporov energetike a jeho výsledok dal jasný signál aj zahraničným partnerom, že Slovenská republika to so svojimi energetickými záväzkami myslí vážne. O mesiac neskôr, dňa 21. 7. 2016 bolo toto rozhodnutie zverejnené v Zbierke zákonov, čím sa stalo všeobecne záväzným. V Zbierke zákonov sa však zverejňuje len výrok rozhodnutia bez bližšieho odôvodnenia. Distribučné spoločnosti do dnešného dňa aj naďalej fakturovali protiústavný G-komponent s argumentom, že čakajú na písomné odôvodnenie Ústavného súdu. Dnes, 28.9.2016, bolo toto rozhodnutie spolu s detailným odôvodnením na 85 stranách doručené navrhovateľom. Doručením písomného rozhodnutia tak stratili distribučné spoločnosti akýkoľvek argument pre pokračovanie v neústavnom vyberaní G-komponentu od výrobcov elektriny, s ktorými nemajú uzatvorenú zmluvu o prístupe. Distribučné spoločnosti musia zaujať jasný postoj k tejto skutočnosti a nemôžu sa schovávať za všeobecné a nejasné konštatovania o ich vlastnom výklade rozhodnutia. „Ústavný súd vo svojom písomnom odôvodnení jasne uviedol, že je protiústavné, aby sa od výrobcov elektriny bez platnej zmluvy o prístupe tento poplatok vyberal. G-komponent sa od týchto výrobcov nemal nikdy vyberať a som toho názoru, že platby, ktoré boli doteraz uhrádzané nemali žiaden právny základ a je možné sa domáhať ich vrátenia,“ vysvetľuje advokát Pavol Poláček, ktorý zastupoval navrhovateľov v konaní pred Ústavným súdom. Nakoľko vyberanie G-komponentu bolo neústavné od jeho počiatku, výrobcovia elektriny majú naviac právo domáhať sa aj spätného vrátenia už uhradeného poplatku. Ak by distribučné spoločnosti aj naďalej tento poplatok fakturovali dostáva sa ich konanie do rozporu s Ústavným súdom a hrozí im množstvo súdnych sporov od výrobcov elektriny z celého Slovenska. Rovnaký scenár možno očakávať aj v prípade, ak distribučné spoločnosti odmietnu vrátiť už uhradené platby. „Podiel obnoviteľných zdrojov energie v súčasnosti predstavuje v slovenskom energetickom mixe 8% a zelení výrobcovia sú plnohodnotnou súčasťou tohto mixu. To potvrdil aj ústavný súd, keď povedal, že máme nie len povinnosti, ale aj rovnaké práva,“ upozorňuje Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Odôvodnenie ústavného súdu dáva jasný signál, že štát a energetické spoločnosti s nami jednoducho musia rátať pri tvorbe a napĺňaní energetickej politiky, ktorá bude dodržiavať naše medzinárodné záväzky“ dodáva Veronika Galeková.     Kontakt pre médiá: Juraj Vedej, 0944 161 976, juraj.vedej@agenturaprestiz.sk

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek