Metodika pripájania "Malého zdroja" (§4a) - upresnenie

Pavel Šimon
14. 07. 2014Vážení inštalatéri malých zdrojov podľa §4a zákona č. 309/2009 Z.z., v priebehu minulých týždňov sme, ako SAPI, absolvovali rokovania na dvoch z troch regionálnych distribučných sústavách. Okrem iného boli na programe aj technické a administratívne otázky pripájania Malého zdroja (§4a). V súvislosti s tým sa na nás obrátil zástupca VSD a.s., ktorý upozorňuje na vhodnú metodiku inštalácie Malého zdroja. Metodicky je vhodnejšie začať žiadosťou o vyjadrenie k rezervovanej kapacite v mieste inštalácie Malého zdroja a až následne po vyjadrení RDS riešiť nákup technológie. Zákon síce stanovuje maximálny pripojiteľný výkon ako súbeh troch podmienok:
  1. maximálne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta prepočítanej na základe priemernej dennej spotreby podľa posledného vyúčtovania odberateľa v domácnosti,
  2. maximálne však 10 kW,
  3. celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze.
Tieto podmienky sú limitné a súbežné, avšak zákon o podpore OZE a KVET a tiež energetický zákon dáva povinnosť RDS zabezpečiť kvalitnú, stabilnú a bezpečnú sústavu. V súvislosti s touto povinnosťou sa môže v jednotlivých inštaláciách Malého zdroja stať, že zástupca RDS stanoví inú (nižšiu) rezervovanú kapacitu ako by sa vám mohlo zdať vhodné (alebo riešiteľné). Ak však túto rezervovanú kapacitu prekročíte, prekračujete pripojovacie podmienky stanovené pre tento Malý zdroj v tomto konkrétnom odbernom mieste. To môže mať za následok odpojenie Malého zdroja a pre jeho majiteľa, a teda aj vás ako inštalatérov, neblahé finančné následky. V ďalšej časti rokovaní o pripájaní Malých zdrojov vyjadrili predstavitelia RDS žiadosť, aby sa pokiaľ možno Malé zdroje pripájali s trojfázovým meničom. Takýto menič zaťažuje všetky tri fáze symetricky. Symetrické zaťažovanie siete má menší negatívny vplyv na ich distribučnú sústavu - najmä na hladine NN. V tejto súvislosti, pokiaľ budete pripájať veľmi malé Malé zdroje, kde nebudete schopní riešiť trojfázový striedač, tak najmä na jednej vetve NN hladiny komunikujte s príslušným projektovým manažérom. Komunikácia by mala byť, okrem iného, aj vhodnom pripájaní jednotlivých Malých zdrojov na všetky tri fáze.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek