Legislatívne aktivity predstaviteľov štátu (ÚRSO a MH SR)

Pavel Šimon
04. 05. 2015Na portáli právnych predpisov sa objavili návrhy noviel na pripomienkovanie viacerých predpisov z dielne MH SR a ÚRSO. MH SR: Vyhláška MH SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike. Priamo sa nevzťahuje na OZE a je to iba malá zmena termínov. Ale IMS (inteligentné meracie systémy) budú ovplyvňovať aj ako sa RDS bude "pozerať" na vašu výrobu elektriny z OZE. ÚRSO - tu máme dve navrhované novely: Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 189/2014 Z. z. Vyhláška ÚRSO, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 222/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike v znení vyhlášky č. 190/2014 Z. z. Vyhlášku o teple sme zatiaľ nezačali analyzovať, vyhláška o cenovej regulácii v elektroenergetike je analyzovaná. Podľa prvého pohľadu sa čisto z pohľadu fotovoltiky nič nemení, dokonca aj cena výkupu po 1. 1. 2016 zostáva 88,89 €/MWh. Ďalšie OZE a KVET pozrieme. Záver: Pozrite si to prosím aj vy. Pripomienky (aj laické a možno nie správne) uvidíme radi dole pod článkom. Viac hláv - viac vie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek