Ku kauze 1508 zaujal stanovisko Najvyšší súd SR

SAPI
12. 11. 2019Najvyšší súd SR rozhodol v prípade doručenia oznamovacej povinnosti distribučným spoločnostiam a ÚRSO. Najvyšší súd povedal, že oznamovacia lehota k 15.8. je hmotnoprávna, teda lehota je splnená len vtedy, ak sa oznámenie doručilo distribučnej spoločnosti. Toto rozhodnutie je v neprospech výrobcov, ktorí sa spoliehali na stanovisko ÚRSO, keďže 15.8. už muselo byť oznámenie doručené a nie len podané.  

 

Kauza 1508 je jednou z viacerých bariér, ktoré zeleným výrobcom hádže štát pod nohy. Treba podotknúť, že výrobcovia musia oznamovať niečo, čo už relevantné subjekty vedia a musia to oznamovať duplicitne. Takto zvýšená administratíva sa ale neskôr začala sankcionovať stratou podpory na celý nasledujúci rok, čo predstavuje pre výrobcu nemalé finančné problémy. Sporným momentom bolo aj prijímanie oznámení, keďže sa v niekoľkých prípadoch stalo, že DS tvrdila, že oznámenie nedostala, aj keď mal výrobca potvrdenie z pošty o odoslaní zásielky. SAPI sa v tejto veci aktívne angažovalo a snažilo sa ponúkať riešenia. Aj vďaka tomu, že sme aktívne o tejto povinnosti a novej sankcii informovali, výrazne klesali z roka na rok počty dotknutých výrobcov.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek