Kroky SAPI proti nesprávnemu postupu URSO pri kontrolách FV elektrárníKroky SAPI proti nesprávnemu postupu URSO pri kontrolách FV elektrární

SAPI
20. 06. 2012Vzhľadom k tomu, že sa na nás viacerí členovia obrátili so sťažnosťami na URSO a ich postupy a spôsoby merania inštalovaného výkonu, sme vypracovali odborný posudok a kontaktovali dotknuté inštitúcie a podnikli nasledovné kroky: 1. SAPI si od URSO vyžiadala štúdiu, podľa ktorej vypracovala metodiku pre kontrolný odpočet inštalovaného výkonu. 2. SAPI poslala sťažnosť Ministersvu hospodárstva SR na nezákonný postup URSO pri kontrolách a zároveň poskytla svoj odborný výklad pojmu "inštalovaný výkon" na posúdenie Ministersrvtu hospodárstva SR. 3. O tomto kroku informovala aj URSO, ktoré taktiež obdržalo definíciu pojmu "inštalovaný výkon" odvodenú zo zákona. Momentálne čakáme na vyjadrenia inštitúcií a korekciu v metodike.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek