Krátka správa z rozporového konania ÚRSO 20. júla 2016

Veronika Galeková
27. 07. 201620. júla 2016 sa SAPI zúčastnilo na rozporovom konaní k návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike. ÚRSO akceptovalo čiastočne alebo úplne 13 z 30 našich pripomienok, čo znamená pomer vyše 40 %. Ďalším krokom tejto vyhlášky je, že ho ÚRSO zašle v prepracovanej podobe (na základe pripomienok RK) na posúdenie do legislatívnej rady vlády

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek