Komunitná energetika sa u našich susedov teší čoraz väčšej obľube

SAPI
11. 05. 2022V susednej Českej republike rastie záujem o energetické komunity. Tento nárast je viditeľný v hlavnom meste Praha, kde Pražské spoločenstvo obnoviteľnej energie (PSOE) registruje za posledný mesiac zvýšený záujem o pripojenie sa do komunity až o 38 %. Nárast záujmu môže byť spojený so zvyšujúcimi sa cenami energií a konfliktom na Ukrajine, ktorý v mnohých ľuďoch vzbudzuje záujem o obnoviteľné zdroje, pretože v nich vidia záruku dodávok energií za prijateľné ceny. Primárnym zdrojom energie v týchto komunitách je solárna energia. Fotovoltické elektrárne sú v rámci energetických komunít inštalované na strechách mestských budov a domácností. V Česku panuje očakávanie, že energetické komunity sa budú čoraz viac rozširovať aj do ostatných miest republiky. Na Slovensku stále čakáme na zakotvenie a definovanie konceptu energetických komunít do legislatívy. 

Komentáre

Súvisiace

Nové ciele EK pre OZE?

Jedinou zaručenou cestou, ako sa zbaviť závislosti na dovoze akýchkoľvek palív a eliminovať riziko cenových výkyvov energií, sú obnoviteľné zdroje energie. Celosvetovo sa má v roku 2022 podľa IEA zvýšiť kapacita na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov o rekordných viac než 300 gigawattov (GW).

17. 05. 2022VIAC

 

Nová digitálna platforma uľahčí rozvoj bioplynových a biometánových technológií

Výskumné centrum CORDIS vytvorilo novú digitálnu platformu “Biogas and Gasification Matchmaking Platform” na sieťovanie globálnych príležitostí na spoluprácu v odvetví biometánových a bioplynových technológií. Cieľom projektu DiBiCoo je vytvárať databázu obchodných kontaktov a zhromažďovať znalosti o bioplyne a biometáne.

04. 05. 2022VIAC

 

Británia uvažuje nad zrušením systému podpory OZE

Veľká Británia bude pravdepodobne prehodnocovať systém podpory OZE. Problematické sa stali poplatky v cene elektriny, ktoré spotrebiteľom výrazne navyšujú účty.

26. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek