Jahnátkov čierny zoznam likviduje malých výrobcov zelenej energie. O prácu môže prísť až 1 500 ľudí

Juraj Vedej

SAPI
19. 05. 2020TLAČOVÁ SPRÁVA

19. máj 2020

 

Výbor Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti dnes na obed mimoriadne rokoval o aktuálnom dianí v energetike a o potrebe novely Zákona o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE). Dôvodom bola neprehľadná situácia v oblasti OZE, kedy Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) pod vedením Ľubomíra Jahnátka, zrušil zverejnením zoznamu na svojom webe dňa 16. 3. 2020 mnohým výrobcom podporu formou doplatku.  V dôsledku tohto neočakávaného a sporného rozhodnutia dnes hrozia podnikateľom hospodárske škody a prepúšťanie.

 

Dôvodom zrušenia podpory malo byť nezaplatenie daní alebo odvodov, a to bez ohľadu na výšku dlžného poistného, či dĺžku omeškania poistného. Úrad neprihliadal ani na skutočnosť, že výrobca zelenej energie dlžné poistné už medzičasom uhradil. “Dôvodom zrušenia platieb sú dávno uhradené dlhy z roku 2014. ÚRSO pri zverejnení zoznamu nevysvetlil, prečo stratu nároku na podporu výrobcom oznámil až teraz, a prečo zánik práva na podporu posudzoval viac ako šesť rokov spätne. Postup úradu považujem za škandalózny,“ povedal Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

 

Výrobcovia zelenej energie, ktorých zástupcovia prišli na výbor, svoje nedoplatky na odvodoch, vzniknuté zväčša z nedbanlivosti ľutujú a už dávno ich vyrovnali. Podľa ich tvrdení Jahnátkov úrad likvidačne a účelovo zneužil časť zákona, čo potvrdzuje aj právna analýza, ktorú si nechali výrobcovia vypracovať v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Podľa spomínanej analýzy totiž vykazuje konanie ÚRSO znaky neústavnosti a nesúladu s právom EÚ. SAPI a výrobcovia sa v tejto veci už obrátili aj na ministerstvo hospodárstva. To však do konania ÚRSO vstupovať nemôže.

 

Strata státisícovej podpory pre banalitu

Absurdnosť rozhodnutia ÚRSO dokazujú príbehy poškodených výrobcov. Je prakticky nepochopiteľné, ako môže výrobca stratiť v roku 2020  podporu vo výške desiatok tisíc eur pre podlžnosť vo výške 1,20 eur z roku 2014. Zvlášť keď ÚRSO vydalo výrobcom po prehodnotení podpory v roku 2016 súhlasy na jej poberanie s tým, že firmy nemajú žiadne dlhy. „ÚRSO zahrnulo do zoznamu výrobcov, ktorým aj po ich údajnom zániku nároku na podporu vydalo cenové rozhodnutie. Čo iné si mohli výrobcovia myslieť, než že im právo na podporu patrí?“ pýta sa jedna z poškodených, riaditeľka spoločnosti Evital Katarína Svobodová, ktorá pre prevádzku farmy na sumčeka afrického kúpila solárne panely na streche vedľajšieho družstva. „Ja som nikdy žiadne dlhy nemala. Panely som kúpila od spoločnosti, ktorá dlhy na poistnom splácala Sociálnej poisťovni cez splátkový kalendár. To som vtedy nevedela a neviem to zistiť ani dnes. Teraz mám platiť za niekoho iného. To je ako keby ste si kúpili ojazdené auto, neskôr zistíte, že ním predchádzajúci majiteľ zrazil človeka a za vraždu zavrú vás,“ doplnila Svobodová.  

 

„V čase, keď všetci riešia koronakrízu je takmer nemožné zohnať dokumenty, ktoré dokazujú, že máme uhradené všetky dlhy. Z rovnakých dôvodov je nemožné zohnať narýchlo pôžičku, ktorá by nám výpadok pomohla vyriešiť. Náš dlh vzniknutý z chybne zadaného príkazu mal výšku do 10 eur a uhradili sme ho v roku 2014, do štyroch dní, odkedy sme sa o ňom dozvedeli. Aj to len preto, že sme boli v zahraničí. Teraz máme za to vrátiť 200 tisíc eur? To nás zruinuje,“ komentuje situáciu majiteľ rodinnej firmy Daryn v Sobranciach, Pavol Ryník. „Starám sa o farmu a tá nepočká. Riešime nebývalé sucho, všetka pozornosť sa momentálne sústreďuje na prežitie,“ dopĺňa mozaiku ďalší z Jahnátkovho zoznamu, riaditeľ spoločnosti Rupos Ružindol Ladislav Vysoký.

 

Svojvôľa regulátora

Podľa výrobcov zelenej energie ide o svojvôľu ÚRSO a jeho predsedu Jahnátka, ktorý bojuje proti zelenej energii namiesto toho, aby ju rozvíjal tak, ako nám aj prikazujú záväzky voči EÚ. „Opatrenie je likvidačné. Podpora doplatkom, o ktorú prišli výrobcovia v dôsledku kroku ÚRSO tvorí v súčasnosti 80 - 95 % výnosov z predaja vyrobenej elektriny. Bez nej teda nevedia fungovať. Zariadenia na výrobu elektriny sa do veľkej miery financujú prostredníctvom bankových úverov, ktoré výrobcovia splácajú prostredníctvom vyplatenej podpory. Pre veľkú časť výrobcov by tak mal zánik nároku na podporu likvidačné následky. Ak je výška nedoplatku v porovnaní s výškou odňatej podpory zanedbateľná alebo ak v krátkom čase prišlo k dobrovoľnému zaplateniu nedoplatku, k zániku podpory by nemalo dôjsť,“ vysvetľujú predsedníčka Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA) Erika Fečke Gyöngyová a Ján Karaba zo SAPI.

 

Pomôže len zmena legislatívy

Novela zákona, ktorú dnes prerokoval výbor, chce ťažkým dopadom na výrobcov, ktorých už dnes trápia problémy spojené s koronakrízou, predísť rýchlou zmenou zákona. „Posudzovaná právna úprava umožňujúca stav ‚spätné vrátenia‘ doplatku, pokojne aj 6 rokov dozadu, bez akýchkoľvek časových obmedzení, odporuje princípu právnej istoty. Dlhoročná nečinnosť a nesprávny postup ÚRSO pri tvorbe zoznamu nemôže byť na úkor práv výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov. Právna úprava musí stanovovať mantinely, dokedy je vzniknutá sankcia vykonateľná. Princíp právnej istoty je podľa nášho názoru narušený aj nesúladom medzi Zákonom o obnoviteľných zdrojoch energie a Zákonom o sociálnom poistení, čo sa týka plynutia lehoty na zaplatenie dlžného poistného a kedy sa výrobca zelenej energie považuje za neplatiča poistného,“ vysvetlil Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá je autorom právnej analýzy.

 

„Vzhľadom na bezprostredný a likvidačný dopad rozhodnutia ÚRSO na výrobcov zelenej energie, ktorí sú z tohto dôvodu de facto na prahu zániku a konkurzu, je danú situáciu možné́ efektívne riešiť len legislatívnou cestou. Najvhodnejším spôsobom legislatívneho odstránenia ústavnoprávnych nedostatkov je naplnenie dikcie článku 6 Smernice EÚ. Ide o zmenu Zákona o podpore OZE, spočívajúcu v odstránení neprimeranosti sankcie a vytvorenie spravodlivejšieho mechanizmu pre sankcionovanie neplatenia daní a odvodov výrobcami zelenej energie a tiež odstránenie jeho likvidačných následkov na hospodársku životaschopnosť dotknutých výrobcov uvedených v zozname,“ doplnil Poláček.

  

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

Komentáre

Súvisiace

Zelená domácnostiam s novými podmienkami a ďalším odkladom

Ministerstvo hospodárstva SR predstavilo novú podobu projektu Zelená domácnostiam. Tú oproti predchádzajúcim plánom sprevádza hneď niekoľko zmien. V prvom rade sa mení prerozdelenie prostriedkov medzi jednotlivými krajmi, kde sa doteraz počítalo s alokáciou 50 miliónov eur pre Bratislavský kraj, ktorý nebol doteraz súčasťou projektu.

03. 07. 2024VIAC

 

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek