Úspech nášho člena - OKTE a automatizované zadávanie údajovÚspech nášho člena - OKTE a automatizované zadávanie údajov

SAPI
09. 10. 2013Zriadením OKTE (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) vznikla výrobcom elektriny a prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav povinnosť nahlasovania požadovaných údajov. Vzhľadom na rozsah povinných poskytovateľov si OKTE zvolilo systém ISOM, ktorý umožňuje zabezpečený prístup v rôznych úrovniach pre rôzne úrovne poskytovateľov. Rozdelenie je podľa výkonu elektrárne a typu zdroja a umožňuje ako individuálny prístup, tak aj automatizované zadávanie. Poskytovatelia majú podľa úrovne výkonu povinnosť zadávať údaje od denných až po päťročné predpoklady. V prípade nezadania má OKTE povinnosť hlásiť porušenie povinnosti na ÚRSO, ktoré môže uložiť pokutu až do niekoľko tisíc euro.  Aby sa čo najspoľahlivejšie podarilo dodržať povinnosti poskytovania údajov, si, pre svoje a imi spravované FVE, vyvinula spoločnosť HAKO, a.s. v Liptovskom Mikuláši systém automatizovaných odpočtov a zadávania údajov (AOaZU). Systém sa po úvodných peripetiách podarilo spoločnosti HAKO, a.s., ako jednej z prvých spoločností, spustiť na 18-tich fotovoltických elektrárňach (od 10 do 1000 kW), ktoré má v správe. Následne sa jej darí získavať ďalších zákazníkov, ktorí pochopili, že je jednoduchšie za malú vstupnú investíciu získať garantované zadávanie údajov ako riskovať niekoľkonásobne vyššiu pokutu. Týmto sa otvára možnosť aj ďalším majiteľom fVE uľahčiť svoje informačné povinnosti. Dodatok SAPI: nezabudnite sa pripojiť aj vy k pripomienkovaniu novely vyhlášky ÚRSO o OKTE (viď tu). Týmto sa napr. môžeme pokúsiť o zrušenie niektorých (nezmyselných) informačných povinností. Viac tu: http://www.sapi.sk/news/uspech-nasho-clena-okte-a-automatizovane-zadavanie-udajov/Zriadením OKTE (organizátor krátkodobého trhu s elektrinou) vznikla výrobcom elektriny a prevádzkovateľom miestnych distribučných sústav povinnosť nahlasovania požadovaných údajov. Vzhľadom na rozsah povinných poskytovateľov si OKTE zvolilo systém ISOM, ktorý umožňuje zabezpečený prístup v rôznych úrovniach pre rôzne úrovne poskytovateľov. Rozdelenie je podľa výkonu elektrárne a typu zdroja a umožňuje ako individuálny prístup, tak aj automatizované zadávanie. Poskytovatelia majú podľa úrovne výkonu povinnosť zadávať údaje od denných až po päťročné predpoklady. V prípade nezadania má OKTE povinnosť hlásiť porušenie povinnosti na ÚRSO, ktoré môže uložiť pokutu až do niekoľko tisíc euro.  Aby sa čo najspoľahlivejšie podarilo dodržať povinnosti poskytovania údajov, si, pre svoje a imi spravované FVE, vyvinula spoločnosť HAKO, a.s. v Liptovskom Mikuláši systém automatizovaných odpočtov a zadávania údajov (AOaZU). Systém sa po úvodných peripetiách podarilo spoločnosti HAKO, a.s., ako jednej z prvých spoločností, spustiť na 18-tich fotovoltických elektrárňach (od 10 do 1000 kW), ktoré má v správe. Následne sa jej darí získavať ďalších zákazníkov, ktorí pochopili, že je jednoduchšie za malú vstupnú investíciu získať garantované zadávanie údajov ako riskovať niekoľkonásobne vyššiu pokutu. Týmto sa otvára možnosť aj ďalším majiteľom fVE uľahčiť svoje informačné povinnosti. Dodatok SAPI: nezabudnite sa pripojiť aj vy k pripomienkovaniu novely vyhlášky ÚRSO o OKTE (viď tu). Týmto sa napr. môžeme pokúsiť o zrušenie niektorých (nezmyselných) informačných povinností.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek