HELIOSYS s.r.o.

Veronika Galeková
30. 09. 2015HELIOSYS s.r.o. Servis a údržba 10 MW FVE, automatizovaný zber a odosielanie údajov pre potreby OKTE, SEPS a PDS z ďalších 30 MW FVE, 5 MW BPS a aj z iných typov zdrojov aj menších výkonov. Meranie výroby elektriny na svorkách generátora (NN strana) a aj na strane VN. http://www.heliosys.sk/ HELIOSYS logo

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek