Exkluzívní interview: Proč se letos na Slovensku instalovalo méně než 1 MW nových FVE?

Pavel Šimon
30. 07. 2014Rozhovor pre www.solarninovinky.cz:

Slovenská fotovoltaika prochází letos těžkým obdobím (obdobně jako česká fotovoltaika). Jaké jsou důvody stagnace slovenské fotovoltaiky?. Jak to vypadá s připojováním nových FVE do sítě? Kdy budou k dispozici dotace z EU? Co dalšího brzdí slovenskou fotovoltaiku?

Na výše uvedené otázky naleznete odpověď v exkluzivním interview s panem Pavlem Šimonem, který je zastupujícím ředitelem Slovenské asociace fotovoltaického průmyslu (SAPI).

Česká fotovoltaika po zrušení tradiční podpory pomocí pevných cen či zelených bonusů (FIT) zaznamenala obrovský pokles instalovaného výkonu v prvním pololetí 2014, přičemž se letos instalovalo méně než 1 MW nových FVE.  Jak si vedla slovenská fotovoltaika ve stejném období?  Kolik se podle Vás instalovalo nových FVE na Slovensku v prvním pololetí 2014?

Na Slovensku je, co se týče instalovaného výkonu v prvním pololetí 2014, stejně jako u vás v České republice. Má to sice jiný důvod - lidé čekají na informace o dotacích na malé zdroje do 10 kWp - ale důsledek je stejný, na Slovensku se letos nainstalovalo méně než 1 MW. Od letošního roku platí na Slovensku nová legislativa, která má umožnit „zjednodušené připojování“ malých FVE do 10kW bez tradiční podpory formou FIT. Jaký je zájem o připojování malých instalací a co blokuje jejich větší rozšíření na Slovensku v letošním roce? Odpověď částečně vyplývá z předchozího: v současné době je na Slovensku vyškoleno více instalatérů s osvědčením Ministerstva hospodářstvi SR, než je počet realizací za první pololetí. Zájem na straně budoucích majitelů FVE majitele je, avšak většina z nich svou instalaci odkládá do doby, až budou jasné rámcové podmínky pro podporu z EU. Další negativní fakt byl Stop-stav pro připojování nových FVE ve všech třech slovenských distribučních společnostech, přičemž  v rámci SSE-D a.s. (Středoslovenská distribuční společnost) trval téměř půl roku. Zájemců o FVE byly stovky, avšak předchozí skutečnosti jejich zájem (doufejme) dočasně odrazují. Podle sdělení Úradu vlády SK a Slovenské informační energetické agentury (SIEA) mají být podmínky pro připojování nových malých FVE známy ve druhé polovině roku 2014. Máte již nějaké předběžné informace ohledně výše podpory, která původně měla být 1500 €/instalaci? Už je vyjasněn termín pro poskytování podpory? Předběžných informací je "hodně", avšak skutečně závazných málo. V červnu naši představitelé podepsali partnerskou dohodu mezi EU a Slovenskem. Na základě této dohody se dokončují operační programy na čerpání EU fondů. Jakmile budou k dispozici další podrobnosti tak, je uvedeme na naší stránce, a rovněž si myslím, že na celém slovenském webu to bude slyšet /vidět. V této souvislosti doporučuji sledovat stránky Slovenské fotovoltaické asociace, SIEA nebo Úřadu vlády SR. To jsou zdroje, které budou asi nejlépe a nejrychleji informovat. Distribuční společnost SSE-D a.s.jako poslední oznámila ukončení stop-stavu pro připojování malých FVE do sítě. Nicméně, technické a obchodní podmínky pro připojování malých FVE do 10 kWp jsou mnohem tvrdší než u dalších 2 distribučních společností, které na rozdíl od SSE-D nepožadují tzv. „nulový přetok“ energie do sítě. Jak SAPI hodnotí nové podmínky SSE-D pro připojování? SAPI hodnotí tyto podmínky jako nepřípustné a daleko za rámcem "slušných" podmínek. Více o detailech zde: http://www.energiaweb.sk/2014/07/04/stop-stav-arogancia-a-sse-d/. Problém je, že je velmi obtížné sjednat nápravu v prostředí, kde si regulátor (ÚRSO) zaměňuje pojem regulace s politickým nástrojem "pouze" pro zlevňování energií. I navzdory několika upozorněním na nelegálnost celého Stop-stavu se regulátor neodhodlal řešit tyto nepravosti v energetice. Jaká je situace s připojováním FVE o výkonu nad 10 kWp v režimu FIT na Slovensku. Umožňují distribuční společnosti jejich připojování do sítě nebo trvají na zákazu připojování těchto zdrojů? V současnosti všechny tři slovenské regionální distribuční společnosti (RDS) připojují zdroje pouze do 10 kW. Na východě a západě jsou i skutečné realizace, střed uvolnil politiku "trochu" a to teprve nedávno. Jak pokračuje boj SAPI proti G-komponentu zavedenému před rokom ÚRSOm. Jak se mohou postižení investoři  bránit? V první řadě je třeba říci, že odpor proti G-komponentu stále trvá. Byly podány žaloby proti ÚRSO, a podávají se žaloby  proti cenovým rozhodnutím jednotlivých RDS. Každý, koho se tato platba týká, by se vůči ní měl ohradit. Zaplatit, ale ohradit se proti její nezákonnosti. Zvyšuje svou šanci na pozdější odškodnění a vrácení plateb. Každému postiženému investorovi doporučuji, aby se na nás obrátil s žádostí o pomoc. Jde také o to, aby na soudech byla tato věc řešena stejnou „právnickou řečí“, stejnými (bohužel dosti komplikovanými) argumenty a aby nevzniklo několik přístupů krajských soudů k dané problematice. Žaloba na Ústavní soud je podána od března. Bohužel "boží mlýny", i soudnictví na Slovensku melou pomalu. Už na začátku našich akcí jsme věděli, že se výsledku nedočkáme během několika měsícíů, a jsme proto trpěliví. Samozřejmě, čím více investorů se přidá na naši stranu, a nebudou se "schovávat za bukem, vždyť to nějak dopadne", tím lépe pro všechny. Budeme mít silnější hlas.

Další informace o vývoji fotovoltaiky na Slovensku můžete nají na portáluwww.solarnaelektraren.sk.

Prevzaté z www.solarninovinky.cz bez ďalších textových úprav.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek