Európske solárne dni opäť v Eurovei

Juraj Vedej

SAPI
25. 04. 2017Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje (SK REA)  organizuje už v poradí 7. raz kampaň Európske solárne dni. Kampaň je sprevádzaná viacerými akciami po celom Slovensku a vyvrcholí exkurziou „Slnko v meste“ na námestí v nákupnom centre Eurovea. Podujatie, ktoré je zdarma, sa uskutoční dňa 17. mája v čase od 13:00 do 19:00.

Cieľom kampane Európske solárne dni je informovať o potrebe a využiteľnosti solárnej energie a aktívne zapojiť širokú verejnosť a partnerské subjekty do rôznorodých aktivít. Ku kampani sa postupne pridávali organizátori z celého Slovenska a vyvrcholí práve podujatím na námestí v nákupnom centre Eurovea. Na podujatí získajú návštevníci množstvo zaujímavých informácií a uvidia viacero zaujímavých praktických ukážok demonštrujúcich široké uplatnenie slnečnej energie. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE sa na podujatí aj tento rok podieľa spolu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, či Strednou priemyselnou školou K. Adlera v Bratislave. „Je dôležité, aby sa ľudia s fotovoltikou zoznámili lepšie a postupne sa vytrácali mýty, ktoré jej prirodzenému rozvoju škodia,“ hovorí Veronika Galeková, riaditeľka SAPI. „Návštevníci tak budú môcť preskúmať, ako funguje slnečný kolektor na ohrev vody, či fotovoltický panel s demonštráciou priamej premeny slnečnej energie na elektrickú,“ dodáva Veronika Galeková.

„Za účelom zvýšenia záujmu verejnosti voči OZE musíme prísť s aktuálnymi a presvedčivými informáciami. Bez toho, aby sme presvedčili nových spotrebiteľov, nebude možné rozširovať využívanie OZE,“ vysvetľuje Matúš Burian zo Slovenskej asociácie pre obnoviteľné zdroje. „Musíme prijať stratégie schopné odvrátiť kritiku OZE pochádzajúcej z kruhov blízkych odvetviu fosílnych palív, prípadne iných odporcov,“ varuje Tomáš Burian.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek