Európska únia zrušila clá na dovoz solárnych panelov z Číny

Ivana Kukanová
05. 09. 2018V piatok, 31. augusta 2018 oficiálne potvrdila Európska komisia zrušenie reštrikčných obchodných opatrení na dovoz solárnych panelov z Číny. Stalo sa tak po nátlaku asociácie SolarPower Europe, s ktorou spolupracuje aj SAPI. Práve vďaka SAPI sa MH SR po viacerých konzultáciách rozhodlo, že aj Slovenská republika podporí zrušenie spomínaných ciel. Po zvážení potrieb výrobcov, importérov a užívateľov solárnych panelov sa Európska komisia rozhodla, že je v najlepšom záujme EÚ, ako celku, aby upustila od reštrikčných opatrení. Toto rozhodnutie zároveň zohľadňuje aj nové ciele EÚ v oblasti obnoviteľnej energie, ktoré vyplývajú z tzv. Zimného balíčka. EÚ najprv zaviedla konečné antidumpingové a antisubvenčné opatrenia ešte v decembri 2013 a to na obdobie dvoch rokov. Tie boli potom obnovené v marci 2017, ale len na obdobie 18 mesiacov (na rozdiel od obvyklých piatich rokov). EK sa vo svojom rozhodnutí z marca 2017 usilovala o nájdenie rovnováhy medzi záujmami používateľov, dovozcov a výrobcov solárnych panelov, pôsobiacich v rámci EÚ. Komisia tiež chcela zabezpečiť, aby spotrebitelia v EÚ mohli nakupovať panely za ceny blízke úrovni svetového trhu. Po konzultácii s členskými štátmi sa Komisia výnimočne rozhodla rozšíriť reštrikčné opatrenia na 18 mesiacov, aby vznikol kompromis medzi konkurenčnými záujmami. Úroveň opatrení postupne klesala, aby sa ceny dovozu do EÚ postupne prispôsobovali cenám na svetových trhoch. Európska komisia poznamenala, že situácia na trhu sa nezmenila do takej miery, že by pretrvával dôvod na ďalšie predĺženie opatrení v súčasnosti, teda nad rámec plánovaných 18 mesiacov, a preto odmietla žiadosť výrobného odvetvia EÚ o preskúmanie pred uplynutím platnosti. Článok na túto tému si môžete prečítať aj tu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek