Európska komisia začala prešetrovať energetické kauzy na Slovensku

Veronika Galeková
04. 03. 2016(4.3.2016 Tlačová správa k mimoriadnej tlačovej besede Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE) Sťažnosť slovenských výrobcov zelenej energie padla na úrodnú pôdu. Vo štvrtok 3. marca prišiel oficiálny list Európskej komisie, ktorá po ročnom vyhodnocovaní dôkazov začína v rámci svojho systému EU Pilot oficiálne prešetrovať či Slovensko neporušilo európsku legislatívu v troch energetických kauzách: Európska komisia sa každý rok zaoberá rozsiahlym počtom konaní vo veci možného porušovania práva EÚ. „EU Pilot“ je určený na to, aby sa zaoberal žiadosťami o informácie a sťažnosťami občanov a podnikov v súvislosti s otázkou správneho uplatňovania práva EÚ. Objasnenia alebo riešenia musia členské štáty poskytovať v krátkom časovom rámci, ako aj nápravné opatrenia, aby sa porušovanie práva EÚ napravilo. Tento proces predchádza spusteniu oficálneho konania voči členskému štátu (tzv. infringement). Odpovede je štát povinný poslať do 10 týždňov, Európska komisia má taktiež 10 týždňov na vyhodnotenie. Ak odpovede nie sú uspokojivé, potom môže začať infringement a ten sa môže skončiť žalobou na Súdnom dvore.  
  1. Odobratie podpory
S podnetom na Európsku komisiu sa ešte v marci 2015 obrátili Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenská bioplynová asociácia a Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500 kW. Práve tieto tri skupiny výrobcov sú totiž najviac poškodené. Dôvodom bolo nezákonné odobratie zákonom zaručenej podpory cca 1200 výrobcom elektriny zo slnka, vody a bioplynu. Títo – väčšinou malí a strední podnikatelia s cca 3600 zamestnancami – sa ocitli pod likvidačným tlakom, a to všetko bez riadneho správneho konania, bez možnosti odvolať sa. Výrobcovia zaslali podnet podpredsedovi Komisie Marošovi Šefčovičovi a eurokomisárovi pre klímu a energetiku Miguelovi Ariasovi Caňetemu.  
  1. G-komponent
Pod poplatkom s názvom G-komponent sa skrýva poplatok, ktorý musia výrobcovia platiť prenosovej sústave, resp. distribučným spoločnostiam za to, že do siete dodávajú energiu. Poplatok za dodávanie energie do prenosovej sústavy predstavuje 50 centov za každú megawathodinu. V prípade distribučiek však ide o poplatok za rezervovanú kapacitu, teda niečo ako paušál pri mobilnom operátorovi. Pre fotovoltické zdroje sa výška takto nastaveného poplatku predražuje na celých 20 eur za megawatthodinu, čo je 40-násobok tarify. Diskriminačný charakter G-komponentu a jeho výšky bola aj príčinou podania na Ústavný súd.  
  1. Paušálny stop stav regionálnych distribučných spoločností
Distribučné spoločnosti majú stále tzv. „stop-stav“, teda odmietajú pripájať nové zdroje energie do siete. Toto trvá už dva roky a výsledkom je, že nepribúdajú žiadne nové zelené zdroje. Navyše, nebola zverejnená žiadna technická štúdia, ktorá by tento stav zdôvodňovala. Práve vo februári bol pre Slovensko spustený ešte jeden EU Pilot, ktorý sa týka nedostatočného prebratia tretieho energetického balíka do našej legislatívy a tzv. unbundlingu. Cieľom postupu EÚ je vytvoriť nediskriminačné prostredie pre všetkých účastníkov trhu s energiami a znemožniť využívanie dominantného postavenia subjektov, ktoré sú výrobcom/distribútorom/obchodníkom. Najväčší profit by mal mať konečný spotrebiteľ.  
  1. Záver
- Všetky tri prípady ukazujú, ako štát (ne)podporuje obnoviteľné zdroje energie. - Pritom sa Slovensko, podobne ako všetky ostatné krajiny EÚ zaviazalo k zvyšovaniu ich podielu v rámci európskej smernice 20-20-20, čo znamená 20-percentný podiel OZE. Záväzok Slovenska v prípade elektrickej energie predstavuje 14 percent, zatiaľ dosahujeme necelých 11. - OZE však nepodporujeme kvôli Bruselu ale najmä kvôli sebe, pretože sú výhodné. Potvrdzuje to aj enormný záujem ľudí o program Zelená domácnostiam a menovite o fotovoltiku. - Je otázkou, nakoľko bude tento program úspešný, keďže domácnosti v prípade fotovoltiky opäť narážajú na zložitú procedúru pri pripájaní a teda je možné, že vydaná poukážka domácnosti prepadne, pretože ju zhotoviteľ kvôli prílišnej byrokracii nestihne uplatniť. - Obnoviteľné zdroje by môžu rozvíjať bez toho, aby na to doplácali ostatní odoberatelia energie – stav grid-parity znamená, že OZE už nepotrebujú dotácie. Vo svete patria OZE medzi odvetvia s najrýchlejším tempom rozvoja. Zamestnávajú viac ľudí, než sektor fosílnej energetiky. Svetová kapacita fotovoltických zdrojov v roku 2015 dosiahla 233 GW, prírastok tvorí 55 GW. Na Slovensku zanedbateľné množstvo. [caption id="attachment_2794" align="alignnone" width="596"]Tlačová beseda SAPI 4.3.2016, Zľava: V. Mendel (Asociácia výrobcov malých vodných elektrární), V. Galeková a P. Šimon (SAPI) Zdroj fotografie: http://energia.dennikn.sk Tlačová beseda SAPI 4.3.2016, Zľava: V. Mendel (Asociácia výrobcov malých vodných elektrární), V. Galeková a P. Šimon (SAPI) Zdroj fotografie: http://energia.dennikn.sk[/caption]   Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Slovenská bioplynová asociácia Asociácia výrobcov elektriny z malých vodných elektrární do 500 kW.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek