Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

29.06.2022

SAPI
28. 06. 2022Cieľ: informovať združenia MSP, spolu so samotnými MSP a organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Kontext: Politický rámec Európskej komisie pre klímu a energetiku do roku 2050 sa zameriava na energetický prechod, ktorý zásadne prehodnocuje spotrebu energie. Energetická efektívnosť, ktorá bude aplikovaná “skôr ako neskôr” výrazným spôsobom zrýchli prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.Uvedený prechod by mohol podporiť európske hospodárstvo vďaka zvýšeným investíciám do prelomových technológií a nízkouhlíkových zdrojov energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu LEAP4SME.

Udalosť má hybridný charakter, môžete sa zúčastniť osobne na: Trnavská cesta 100, Bratislava, 6. poschodie alebo online po vyplnení formulára.

Viac info o udalosti a rečníkoch nájdete TU.

Komentáre

Súvisiace

Aké pokroky sleduje Európa pri plávajúcich solárnych elektrárňach?

Solárne panely umiestnené na vode sú horlivo skúmanou technológiou vzhľadom na flexibilitu ich umiestnenia. Aj preto sa im začína venovať čoraz širšie spektrum európskych spoločností a komunít.

23. 11. 2022VIAC

 

Inštalácia fotovoltiky v českých pamiatkových zónach by sa mohla stať jednoduchšia

Ministerstvo kultury ČR a Národní památkový ústav pripravili metodiku, na základe ktorej by sa mali v budúcnosti posudzovať žiadosti o inštaláciu strešných solárnych panelov vo vymedzených pamiatkových zónach.

23. 11. 2022VIAC

 

Výroba batérií vo Voderadoch bude už čoskoro realitou

Slovenská spoločnosť na výrobu batérií InoBat je vo finálnej fáze prípravy svojho pilotného výrobného centra na Slovensku. Podľa najnovších informácií bude už začiatkom budúceho roka spoločnosti dodaná výrobná linka, ktorá pokryje celý proces výroby batérií do elektrických vozidiel, od prípravy batériových zmesí až po finálne testovanie hotových batériových článkov.

23. 11. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek