Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

29.06.2022

SAPI
28. 06. 2022Cieľ: informovať združenia MSP, spolu so samotnými MSP a organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Kontext: Politický rámec Európskej komisie pre klímu a energetiku do roku 2050 sa zameriava na energetický prechod, ktorý zásadne prehodnocuje spotrebu energie. Energetická efektívnosť, ktorá bude aplikovaná “skôr ako neskôr” výrazným spôsobom zrýchli prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.Uvedený prechod by mohol podporiť európske hospodárstvo vďaka zvýšeným investíciám do prelomových technológií a nízkouhlíkových zdrojov energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu LEAP4SME.

Udalosť má hybridný charakter, môžete sa zúčastniť osobne na: Trnavská cesta 100, Bratislava, 6. poschodie alebo online po vyplnení formulára.

Viac info o udalosti a rečníkoch nájdete TU.

Komentáre

Súvisiace

Návratnosť investícií do OZE sa znižuje

O nové obnoviteľné zdroje majú investori záujem. Problémami sú skôr administratívne prekážky a sieťové poplatky, na ktoré neustále upozorňuje aj SAPI. Napriek týmto komplikáciám však dokážu byť napríklad fotovoltické, či veterné elektrárne stále rentabilné.

16. 08. 2022VIAC

 

Pozitívny príklad v oblasti teplárenstva z ČR

V susednej Českej republike oceňovali v rámci Dní teplárenstva a energetiky inovatívne projekty. V kategórii Rozvoj a využitie KVET a OZE v teplárenstve vyhral projekt Teplárne Brno EKOtelna s alternatívnymi zdrojmi.

03. 08. 2022VIAC

 

Spojenie fotovoltiky a železničnej dopravy môže byť v Nemecku onedlho realitou

Britská spoločnosť Bankset Energy odštartovala v Nemecku testovanie fotovoltických panelov umiestnených na železničných podvaloch. Nemecká železničná sieť dosahuje dĺžky viac ako 60 tisíc kilometrov, ktoré môžu byť využité na výrobu zelenej energie.

27. 07. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek