Energetická efektívnosť v malých a stredných podnikoch

29.06.2022

SAPI
28. 06. 2022Cieľ: informovať združenia MSP, spolu so samotnými MSP a organizácie zaoberajúce sa energetickou efektívnosťou v MSP o výhodách energetických auditov a ďalšej implementácii odporúčaných opatrení na úsporu energie a zvýšenie energetickej efektívnosti v podnikoch.

Kontext: Politický rámec Európskej komisie pre klímu a energetiku do roku 2050 sa zameriava na energetický prechod, ktorý zásadne prehodnocuje spotrebu energie. Energetická efektívnosť, ktorá bude aplikovaná “skôr ako neskôr” výrazným spôsobom zrýchli prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.Uvedený prechod by mohol podporiť európske hospodárstvo vďaka zvýšeným investíciám do prelomových technológií a nízkouhlíkových zdrojov energie, ako sú obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Organizátor: Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu LEAP4SME.

Udalosť má hybridný charakter, môžete sa zúčastniť osobne na: Trnavská cesta 100, Bratislava, 6. poschodie alebo online po vyplnení formulára.

Viac info o udalosti a rečníkoch nájdete TU.

Komentáre

Súvisiace

Nemecko predstavilo stratégiu pre rozvoj fotovoltiky

Nemecko je dlhodobo vnímané ako jeden z hlavných aktérov, ktorí OZE promujú nielen verbálne, ale aj podnikajú reálne opatrenia. Nemecká vláda sa po novom bližšie pozrela aj samostatne na fotovoltiku ako čiastkovú technológiu, ktorú sprevádzajú nielen príležitosti, ale aj opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby mohla byť využitá naplno.

29. 03. 2023VIAC

 

OZE v roku 2022 narástli celosvetovo takmer o 10%

Medzinárodná agentúra pre obnoviteľné energie (IRENA) informovala, že celosvetová kapacita obnoviteľných zdrojov energie v minulom roku vzrástla o rekordných 295 GW, teda 9,6 percenta.

29. 03. 2023VIAC

 

Finančná správa upozorňuje na povinnosť registrácie

Rast záujmu o obnoviteľné zdroje na Slovensku si už všimol aj štát. Konkrétne finančná správa prostredníctvom médií ľudí upozornila na povinnosť registrácie na colnom úrade.

21. 03. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek