Energetici pritvrdzujú, adresovali otvorený list prezidentovi, premiérovi aj ministrom

Juraj Vedej

SAPI
25. 04. 2017Téma nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví je čoraz aktuálnejšia. Úrad v súčasnosti funguje v provizóriu, a preto je vymenovanie šéfa úradu prioritou pre ďalšie fungovanie inštitúcie. Nový predseda bude určovať ďalšie smerovanie ÚRSO a tým aj smer, akým sa slovenská energetika vyberie a či si konečne Slovensko začne konečne plniť záväzky voči EÚ. Slovenskí energetici preto adresovali dňa 19. 4. 2017 otvorený list prezidentovi, premiérovi aj členom vlády s požiadavkami na nového predsedu ÚRSO.

Odborníci a podnikatelia v oblasti energetiky sformulovali svoje požiadavky na nového predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ďalšie smerovanie slovenskej energetiky do otvoreného listu, ktorý adresovali prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi, predsedovi vlády Slovenskej republiky Róbertovi Ficovi a členom Vlády Slovenskej republiky. V otvorenom liste, ktorý podpísalo 134 odborníkov a podnikateľov, žiadajú energetici aby bol nový predseda ÚRSO odborník s jasnou, komplexnou a dlhodobo udržateľnou víziou slovenskej energetiky a zároveň osobou, ktorá sa vyznačuje integritou, bezúhonnosťou a schopnosťou odolávať politickým a ekonomickým tlakom.

Od nového predsedu ďalej očakávajú signatári zjednodušenie a sprehľadnenie regulácie a zvýšenie jej transparentnosti. Asi najvýraznejšími bodmi sú zrušenie G-komponentu, zrušenie sankcie vo forme straty podpory za nesplnenie oznamovacej povinnosti a zrušenie viac ako 3 roky trvajúceho stop-stavu. „Energetika je kľúčový sektor národného hospodárstva a činnosť ÚRSO je pre zdravé prostredie v slovenskej energetike esenciálna. Týmto otvoreným listom preto chceme apelovať tak na pána prezidenta, ako aj na pána premiéra a členov vlády, aby spoločne našli osobnosť výraznú po odbornej aj morálnej stránke, ktorá by bola schopná viesť úrad tak, aby slúžil verejným záujmom,“ vysvetľuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotvoltiky a OZE, organizácie, ktorá otvorený list iniciovala.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek