Dotácie z EU na malé zdroje - súčasný stav

Pavel Šimon
16. 06. 2014Vážení inštalatéri a potenciálni majitelia malého zdroja, na jednotlivých weboch venujúcich sa stavu fotovoltiky na Slovensku sa objavujú články s podrobnosťami o tom ako bude vyzerať podpora malých zdrojov energie podľa §4a zákona č. 309/2009. Na niektorých stránkach je písane vo forme "určite" to bude takto ... Práve na základe týchto článkov by sme radi upresnili to čo vieme na asociácii. V súčasnosti je stav taký, že sa čaká na podpis partnerskej dohody medzi Slovenskom a EU. Jej obsah je dokončený, ale slávnostné podpísanie sa očakáva 27. 6. Po podpise tejto zmluvy nám môže byť schválený aj operačný program životné prostredie, v rámci ktorého je riešená aj podpora malého zdroja. Až na základe schválenia tohto operačného programu bude riešený rámec vyplácania tejto podpory. Pozitívne je, že schválenie operačného programu by malo byť doriešené ešte v rámci funkčného obdobia tohto europarlamentu a súčasných euro komisárov. Dôsledok, je že ani v súčasnej dobe, a ani do konca júna tohto roku, nie je možné označiť akúkoľvek čiastku alebo formu za záväznú. Preto čokoľvek si prečítate o "presnej" forme a výške berte len ako návrh a odhad. SAPI je v kontakte s Úradom vlády, Ministerstvom hospodárstva, Ministerstvom životného prostredia a aj SIEA. Okamžite ak budú záväzné čísla budú samozrejme zverejnené aj na našej stránke.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek