Dôležité uplynulé aj nadchádzajúce udalosti

Veronika Galeková
05. 06. 2016Vážení členovia a kolegovia chcela by som vás informovať o dôležitých udalostiach uplynulých dní a tých, čo nás čakajú. Dňa 19. mája som sa na pozvanie Solar Power Europe /EPIA/ zúčastnila v Bruseli vypočutia pred Európskou komisiou vo veci zrušenie tzv MIP – Minimum Import Price, ktoré boli uvedené na čínske panely, v snahe ochraňovať európskych producentov panelov. Hlavným argumentom bol pokles ceny panelov, ktorý je evidentný bez ohľadu na čínsku produkciu. A v konečnom dôsledku MIP poškodzuje európskeho spotrebiteľa, pretože platí umelo viac, ako by mal. Čo opäť robí prekážky pre dosahovanie klimatických cieľov, väčšie rozširovanie FV – a ako spočítal náš kolega Pavel Šimon, bez MIP by Slovensko už bolo v stave tzv grid parity. Čo znamená, že občania Slovenska by mohli inštalovať fotovoltiku aj bez dotácií ekonomicky výhodne. V tejto veci aj naďalej dávame za Slovensko podporné listy a sme aktívni. Na domácej politickej scéne sa v minulom týždni objavil návrh opozičnej SaS na reguláciu regulačného úradu ÚRSO, smerom k väčšej transparentnosti. Viac si môžete prečítať tu: http://www.energie-portal.sk/Dokument/parlament-neschvalil-novelu-zakona-o-regulacii-103045.aspx alebo tu: http://www.teraz.sk/slovensko/galek-urso-vedenie-novela/198317-clanok.html Ako sa však dalo predpokladať,tento návrh neprešiel do ďalšieho čítania. Poslali sme našu nomináciu na členov Energetickej komisieHospodárskeho výboru NR SR – ktorá má poradný charakter pri tvorbe energetickej legislatívy a SAPI v nej malo zastúpenie aj v predošlých obdobiach. Zároveň sme po voľbách zaslali oficiálne listy s predstavením SAPI všetkým novým ministrom a poslancom NR SR, tak, aby sme aj naďalej boli partnerom na diskusiu v oblasti energetiky. Rovnako tak budeme mať zástupcu v Komisii pre technologický rozvoj a inovácie, ktorá ma takú istú úlohu – je to poradný orgán Hospodárskeho výboru NR SR. Vyškolili sme ďalších zhotoviteľov. Tento mesiac nás zároveň čaká ďalšie kolo Zelená domácnostiam. Podľa avizovaným zmien od SIEA – teda rozdelenie tohto kola nielen na BA a zvyšok Slovenska, ale aj rozdelenie podávania žiadostí na veľmi žiadanú FV a iné zdroje – očakávame, že to už bude oveľa plynulejšie a podarí sa uspokojiť veľa záujemcov. Sami sme zvedaví na zverejnenie počtu inštalácií, ktoré sa podarilo uskutočniť po prvom a druhom kole. Najočakávanejšou udalosťou tohto mesiaca v celej komunite OZE bude 22. jún. Dostali sme totiž pozvanie od Ústavného súdu SR na ústne pojednávanie vo veci G komponentu. Už tento týždeň k tomu vydáme oficiálnu tlačovú správu a budeme radi, ak túto informáciu budete ďalej rozširovať tak, aby sa nás o 10:00 v Košiciach zišlo čo najviac! Zároveň je stále aktuálna naša prosba o finančné príspevky v tejto veci, aby sme túto záležitosť mohli dotiahnuť do úspešného konca. Koncom júna, 28. 6. 2016 ako sme už avizovali bude Valné zhromaždenie členov SAPI, na ktoré Vás srdečne pozývame. Ten istý deň doobedu bude prvý SAPI miniseminár – biznis raňajky pre prevádzkovateľov a majiteľov FVE nad 0,5 MW. Presný program Vám pošleme neskôr – ale jeho cieľom bude poskytnúť Vám užitočné informácie od renomovaných spoločností, ktoré sa venujú správe a údržbe FVE. Ide o nový produkt SAPI, kde sa snažíme reagovať na požiadavky našich členov aj na marketingové služby pod hlavičkou SAPI. Komplexná ponuka týchto služieb Vám bola odoslaná – príp. na vyžiadanie Vám ju radi zašleme, členovia SAPI sú samozrejme zvýhodnení. Zúčastnili sme sa aktívne niekoľkých konferencií, aktívne komunikujeme s organizáciami, ktoré sa venujú energetickej efektívnosti budov – tu sme boli členmi pracovnej skupiny, ktorá zmenila príslušnú vyhlášku; minulý týždeň sa uskutočnilo prvé stretnutie SAPI, KUVOZE, AMVE – a dohodli sme na vzájomnej podpore a hľadaní možností spolupráce v oblasti OZE. Prajem pekné slnečné dni! Veronika Galeková, riaditeľka SAPI   [caption id="attachment_2902" align="alignnone" width="300"]Dňa 19. mája som sa na pozvanie Solar Power Europe /EPIA/ zúčastnila v Bruseli vypočutia pred Európskou komisiou vo veci zrušenie tzv MIP – Minimum Import Price, ktoré boli uvedené na čínske panely, v snahe ochraňovať európskych producentov panelov Dňa 19. mája som sa na pozvanie Solar Power Europe /EPIA/ zúčastnila v Bruseli vypočutia pred Európskou komisiou vo veci zrušenie tzv MIP – Minimum Import Price, ktoré boli uvedené na čínske panely, v snahe ochraňovať európskych producentov panelov[/caption]    

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek