Ďalšie legislatívne vysvetlenie pojmov a dôsledkov - meranie, spotreba, TPS, TSS...

Pavel Šimon
22. 09. 2015Na serveri energia.dennikN.sk bol zverejnený článok od Pavla Poláčka: Nedajte si ukrajovať z podpory za zelenú energiu. Článok sa z pohľadu zákona venuje detailom uplatnenia podpory doplatkom na elektrinu vyrobenú v obnoviteľnom zdroji a následne spotrebovanú v mieste výroby. Či už ide o technologickú vlastnú spotrebu alebo o ostatnú vlastnú spotrebu. Vysvetľuje aj zákonné princípy merania elektriny na svorkách generátora a meranie na odovzdávacom mieste výrobcu. V súčinnosti týchto štyroch pojmov vzniká viacero možností ako si účtovať elektrinu na krytie strát a doplatok. Do už tak málo jasnej situácie sa pridáva aj účtovanie TPS a TSS za vyrobenú a spotrebovanú elektrinu. Celý článok jasne z pohľadu zákona vysvetľuje čo je koho právo a povinnosť. Aby som citoval záver: "Na doplatok máte nárok, uplatnite si ho

Výrobcom elektriny, u ktorých dochádza k ostatnej vlastnej spotrebe a nedostávajú na takúto elektrinu podporu, odporúčame uplatniť si doplatok u prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Zákon je na Vašej strane."

Skutočný stav na Slovensku?

I keď sa z článku môže zdať situácia jednoznačná, bohužiaľ to nie je tak. Každá z troch RDS si pojem vysvetľuje a implementuje trošku inak. ÚRSO a OKTE majú tiež mierne odlišný výklad pojmov. U fotovoltiky je situácia mierne jednoduchšia. Tu sú v podstate iba dve hraničné situácie: všetka vyrobená elektrina sa dodá do RDS - žiadna ostatná vlastná spotreba a jedno meranie. Druhý prípad je často keď je FVE súčasťou objektu (najmä domu) a časť vyrobenej elektriny sa spotrebuje. To je potrebné meranie na svorkách generátora - fakturuje sa cezeň doplatok. Po spotrebovaní časti elektriny sa zvyšok odovzdá cez meranie na odovzdávacom mieste výrobcu (súčasne aj odberné miesto objektu) do RDS. Tu sa fakturuje cena elektriny na straty. Na rozdiel medzi týmito hodnotami sa pozerá ako na ostatnú vlastnú spotrebu a RDS za ňu fakturuje TPS a TSS. Zatiaľ právom - viď: Žaloba kvôli TPS-ke vyvolala rozruch Avšak dosť odlišný prípad je napr. bioplynka (BPS). Tá má často dosť vysokú technologickú vlastnú spotrebu. Pre beh BPS je nevyhnutné používať množstvo elektrickej technológie - miešadlá, dopravníky, monitoring, čerpadlá, kompresory a pod. Avšak elektrina sa vyrába až v kogeneračnej jednotke a upravuje v invertore. Malo by nasledovať meranie na svorkách generátora (doplatok). A elektrina potom môže ísť späť do procesu (tie miešadlá, ...),  ale aj napr. na spotrebu poľnohospodárovi do objektov, ktoré sa nepoužívajú na výrobu elektriny. Ale patria do celého poľnohospodárskeho objektu. A to je potom ostatná vlastná spotreba. Tak pred tým, ako urobíte jasný záver, prejdite si ako je vlastne vaše zapojenie. Či skutočne spĺňate všetky technické a legislatívne podmienky.  Aby ste nezačali právny boj, tam kde môže byť pochybenie na vašej strane. Ak nemáte istotu, pokojne využite aj naše vedomosti - konzultácie. Pred tým ako si potenciálne zarobíte na hanbu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek