Ďalší zaujímavý projekt z programu Horizont 2020

Ivana Kukanová
01. 02. 2018  Pred dvoma rokmi spustila Európska komisia projekt financovania fotovoltických elektrární, ktorý je súčasťou programu výskumu a vývoja - Horizont 2020. Cieľom projektu je pomôcť implementovať inovatívne fotovoltické obchodné modely a fotovoltických systémy v EÚ, jednak znížením finančného rizika a jednak uľahčením ich prístupu k financiám. Projekt koordinuje nemecká BSW-Solar a podieľa sa na ňom aj ďalších šesť krajín: Francúzsko, Rakúsko, Španielsko, Taliansko, Veľká Británia a Turecko. Výsledkom projektu sú veľmi povzbudivé výsledku, ktoré sú dostupne na webovej stránke projektu. Nájdete tam množstvo správ, príkladov osvedčených postupov, nástroje modelovania hotovostných tokov a európsku databázu popisujúcu regulačný a investičný rámec fotovoltiky pre niekoľko členských štátov EÚ a Turecko. SAPI, ako spriaznená inštitúcia, pomáha s propagáciou projektu na Slovensku. Ak by ste mali k projektu akékoľvek otázky, pokojne sa nás pýtajte.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek