ĎALŠÍ MALÝ POSUN K MOŽNOSTI ČERPAŤ DOTÁCIE NA MALÉ ZDROJE

Pavel Šimon
12. 08. 2014Včera (11. 8. 2014) bol na Portáli právnych predpisov zverejnený návrh “Štruktúry subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016” - https://lt.justice.gov.sk.

Viac na www.energiaweb.sk/2014/08/12/dalsi-maly-posun-k-moznosti-cerpat-dotacie-na-male-zdroje/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek